Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci rozoberali dopravu, spoplatnenie parkovania i rozšírenie rozhlasu

<p>Záver marcového zasadnutia zastupiteľstva patril interpeláciám a
podnetom poslancov, ktorí upozornili na viacero problémov súvisiacich so
životom v meste. <strong>Michala Sýkoru</strong> (nezávislý) zaujímalo,
kedy by sa malo pristúpiť k plánovanej výstavbe polyfunkčných domov na
Hrnčiarskej (na mieste Amsy a „Parilákovho“ domu).</p>

<p>Vedúci odboru výstavby Ladislav Dubas vysvetlil, že do začiatku výstavby
je potrebné vydať územné rozhodnutie, spracovať projekt a vysporiadať sa
s jestvujúcimi stavbami. Je to otázka minimálne roka a následne sa bude
riešiť, akým spôsobom vybrať investorov jednotlivých stavieb. Na to
nadviazal M. Sýkora a navrhol, aby boli v tejto lokalite, na mieste
prehradenom plotom, vytvorené nové parkovacie miesta, ktoré by mohli
slúžiť verejnosti až do momentu výstavby. L. Dubas takýto postup
nevylúčil, zároveň informoval, že jeho odbor má v súčasnosti za úlohu
zmonitorovať počet parkovacích miest na verejných plochách a navrhnúť
zvýšenie ich počtu tak, aby to malo minimálny vplyv na mestský rozpočet.
<strong>Milan Pavúk</strong> (nezávislý) opäť upozornil na problematiku
nekontrolovaného vylepovania plagátov firiem, ktoré tu realizujú svoje
jednorazové predajné akcie. Pred letnou sezónou tiež navrhol poopravovať
lavičky v meste. <strong>Stanislav Kolcun</strong> (Smer-SD) sa venoval
doprave. Informoval sa na možnosti osadenia spomaľovacích pásov na
niektorých uliciach, takisto by podľa neho bolo potrebné hľadať ďalší
spôsob, ako zabrániť rýchlej jazde áut v Stropkove. Navrhol tiež
uvažovať nad myšlienkou prenajímania parkovacích miest obyvateľom
bytoviek. Podľa vlastných slov už zaregistroval záujem o takúto službu od
viacerých Stropkovčanov. <strong>Radko Kmiť</strong> (nezávislý) požiadal
vedenie mesta o osadenie dopravnej značky s obmedzením rýchlosti na
50 km/h v hornej časti ulice Chotčanská. Upozornil tiež na problém
viacerých majetkovo nevysporiadaných ciest v Stropkove, čo by samospráva
mala riešiť. Dopravnú situáciu rozoberal aj <strong>Slavomír
Rapáč</strong> (nezávislý). Opýtal sa, kedy bude na Zámockej realizovaná
zmena dopravy na jednosmernú. L. Dubas uviedol, že sa tak stane po spracovaní
komplexnejšej dopravnej štúdie projektantom. S. Rapáč tiež požiadal, aby
sa po ukončení projektu budovania kanalizácie pristúpilo k vyasfaltovaniu
jednej z najstrmších ulíc v meste – Bankovskej. Takisto otvoril tému
prípadného spoplatnenia parkovania v centre mesta. <strong><em>„Určite
pripravíme koncepčné riešenie a prípadný návrh spoplatnenia. Definitívne
však o tom nerozhodne úrad, ale vy poslanci. Uvedomujeme si situáciu na
námestí, ale musíme to riešiť rozumne,“</em></strong> reagoval
primátor.<br>
R. Kmiť požiadal vedúceho finančného odboru o sprísnenie kontrol počtu
ubytovaných hostí v jednotlivých zariadeniach v Stropkove. Podľa neho je
ročný výnos 500 eur pre samosprávu málo. J. Polák uviedol, že
podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby sú za každého ubytovaného
povinní odviesť mestu 0,30 € za noc. Kontroly sa budú snažiť
zefektívniť.<br>
Poslanci za mestské časti Sitníky a Bokša <strong>Róbert Fatľa</strong>
(Smer-SD) a <strong>Marián Bujdoš</strong> (SDKÚ-DS) požiadali o opravu,
resp. predĺženie vedenia mestského rozhlasu v ich obvodoch. -Alfonza
Veselého** (Smer-SD) zaujímalo, ako sa chce mesto naložiť s obchodným
domom Mier, kde je potrebná pomerne nákladná rekonštrukcia. Primátor Ondrej
Brendza reagoval, že nie je spokojný, ako bol Mier doteraz spravovaný a mesto
vníma aj nespokojnosť tamojších nájomcov. <strong><em>„Očakávame, že
z výberového konania na riaditeľa Služby vzíde vizionár, ktorý bude
vedieť, ako ďalej s obchodným domom,“</em></strong> dodal primátor. A.
Veselý tiež požiadal o analýzu mzdových nákladov na úrade, keďže
podľa jeho slov nedošlo v aktuálnom rozpočte, napriek prezentovaným
vyhláseniam, k šetreniu. Konateľa Byhosu sa opýtal, aké investície
plánujú v podniku po splatení úveru za kotolňu K6. Odpoveď by sa mal
dozvedieť na májovom rokovaní MsZ. Viacerí poslanci tiež požiadali
o zlepšenie úprav rozkopaných ciest po budovaní kanalizácie. Primátor
v tejto súvislosti požiadal občanov mesta o trpezlivosť.
<strong><em>„Asfaltovanie je naplánované na september, potom by sme sa spolu
s investorom mohli podieľať na širšej rekonštrukcii niektorých
spoločných úsekov,“</em></strong> povedal O. Brendza.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter