Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci odvolali riaditeľa Služby

<p>Po dvanástich rokoch končí vo funkcii riaditeľa mestského podniku
Služba Gabriel Zajtko. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva,
ktorí schválili primátorov návrh na odvolanie.</p>

<p><strong><em>„Nedávno prebehlo finančné vyrovnanie medzi mestom a
Službou za uplynulý rok. Podnik v minulom roku hospodáril so schodkom vyše
18 tisíc eur. Aj z tohto dôvodu vyjadrujem nespokojnosť s riadením
podniku. O tom, ako má Služba fungovať mám úplne iné
predstavy,“</em></strong> odôvodnil svoj návrh Ondrej Brendza. Do rozpravy
k tomuto bodu sa prihlásil poslanec Slavomír Rapáč (nezávislý), ktorý
navrhol, aby sa o odvolaní G. Zajtka hlasovalo tajne. Poslanci jeho návrh
schválili. Za odvolanie napokon hlasovalo dvanásť poslancov, piati boli
proti, jeden sa zdržal hlasovania, resp. neoznačil hlasovací lístok.
Riadením podniku bola do skončenia výberového konania poverená súčasná
ekonómka Anna Čanová. Poslanci zároveň zaviazali primátora vykonať
všetky potrebné kroky súvisiace s odvolaním a vyhlásením výberového
konania.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter