Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci na komplikácie upozorňovali, primátor to odmietal

<p>Tému vybudovania kanalizácie v Bokši a okolitých obciach otváral na
každom zasadnutí zastupiteľstva poslanec za túto mestskú časť Marián
Bujdoš (SDKÚ-DS). V apríli navyše upozornil, že podľa kuloárnych
informácií práce nezačnú realizovať ani v tomto roku. Primátor ho
zakaždým ubezpečoval, že projekt je tesne pred spustením a informácie
o jeho meškaní nazval pred pol rokom, citujeme: „pri všetkej
úcte za výmysel“.

<p>Obyvatelia Bokše sa však kanalizácie nevedia dočkať a to aj z dôvodu,
že akékoľvek opravy či budovanie nových chodníkov a miestnych
komunikácií môžu byť uskutočnené až po dokončení rozsiahlych zemných
prác spojených s kanalizáciou. Stačí sa pritom prejsť ulicami
Bokšanská, Šandalská alebo Čerlinská a každému musí byť jasné, že
požiadavky i nedočkavosť Bokšanov sú viac ako opodstatnené. O tom, že
stavebné mechanizmy sa pomaly môžu pustiť do práce ešte na poslednom
zasadnutí zastupiteľstva konanom 25. septembra primátor (a zároveň člen
dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti) Peter Obrimčák
vôbec nepochyboval: „Pevne verím, že po jednaniach spred troch
týždňov (začiatkom septembra – pozn. red.) sa veci ohľadne kanalizácie
pohli dopredu. Za krátku dobu budeme môcť verejnosti oznámiť výsledok. Čo
som mohol, podnikol som. Veci sa pohli rapídne dopredu.“
Či
išlo o jeho chvíľkovú nepozornosť, úpornú pracovnú zaneprázdnenosť
alebo jednoducho o absolútnu neinformovanosť prvého muža mesta a plateného
člena kontrolného orgánu vodární môže verejnosť len polemizovať. Faktom
je, že tieto slová odzneli v čase, keď bola verejná súťaž už takmer
týždeň zrušená. Stalo sa tak totiž 19. septembra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter