Poslanci majú ťažké srdce na psíčkarov

<p>Náčelník Mestskej polície Jozef Potoma vo svojej správe
o bezpečnostnej situácii za uplynulý rok predkladanej na rokovanie
zastupiteľstva skonštatoval, že stav verejného poriadku, ale aj celková
bezpečnostná situácia na území mesta a jeho priľahlých častiach, je
stabilizovaná.

<p>„Tak, ako aj počas uplynulých rokov, najmä počas prázdnin
a dní pracovného voľna, dochádzalo k častejšiemu rušeniu nočného
kľudu, a to spravidla v okolí obytných blokov na mestských sídliskách.
Jednalo sa v drvivej väčšine o školopovinnú mládež, nezriedka aj deti
vo veku 10-12 rokov, ktoré nadmerným hlukom obťažovali tam bývajúcich
občanov. Uvedené situácie boli riešené spravidla formou
dohovárania,“
uviedol náčelník.
V následnej diskusii venovali poslanci najväčší priestor vybudovaniu
kamerového systému a takisto problémom so znečisťovaním verejných
priestranstiev psami, chovanými hlavne v obytných blokoch.
„V správe nevidím žiadne kontroly majiteľov psov, ktorí
znečisťujú verejné priestranstvá. Je to neúnosné, preto by som chcel
požiadať o sprísnenú kontrolu aj v tomto smere,“

požadoval poslanec Milan Pavúk (nezávislý). J. Potoma
uviedol, že počet psov chovaných v obytných blokoch sa zvyšuje.
Priestranstvá sú pritom znečisťované aj napriek tomu, že mesto každému
pri úhrade dane za psa odovzdalo sáčky na exkrementy. V minulosti bol vraj
v Stropkove aj vytipovaný priestor určený ako voľný výbeh, ale doteraz sa
k jeho vytvoreniu nepristúpilo. „Majiteľov, ktorých psi
znečisťujú priestranstvá je však problematické pristihnúť pri páchaní
takéhoto priestupku. Chcem vás však ubezpečiť, že minimálne raz mesačne
urobíme akciu zameranú na takéto priestupky. Prioritne pôjde o sídliská a
okolie obytných blokov,“
povedal J. Potoma.
Ondrej Brendza (SDKÚ-DS) uviedol ako príklad na odhaľovanie
podobných priestupkov mesto Martin. Tam vykonávajú kontroly v civilnom aute
s kamerou a záznamy potom slúžia ako dôkazy proti páchateľovi
priestupkov. „Keď je to využívané v Martine, skúsme to
aplikovať aj v rámci našich možností,“
navrhol. J. Potoma
reagoval, že s podobným opatrením by nemal problém, v súčasnosti však
tunajšia mestská polícia nemá na takýto spôsob kontroly adekvátne
technické vybavenie.
Poslanec Dušan Prusák (ĽS-HZDS) upozornil na iný neduh
rozmáhajúci sa v meste. „Máme medzi sebou aj obyvateľov,
ktorí robia veľký neporiadok. Viac pozornosti treba venovať tmavým kútom
v okolí Domu služieb či parku. Tam sa zgrupujú rôzne skupiny a robia
neporiadok. Tam by bolo treba viac represie,“
uviedol, pričom
pozornosť upriamil aj na rozširujúce sa skládky odpadu v okolí rómskych
bytoviek na Orgovánovej ulici. Policajtom odporučil, aby tento problém
riešili v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia. Privítal
by takisto viac príslušníkov polície priamo v teréne.
V diskusii sa poslanci venovali aj rozšíreniu kamerového systému v meste.
Michal Sýkora tiež navrhol vypracovať parkovaciu štúdiu v meste, keďže
problém s parkovaním sa v Stropkove stáva takmer neúnosným.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter