Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci lobovali za nové autobusové spoje

<p>Po neúspešných snahách súkromnej spoločnosti RegioJet zaviesť do
regiónu nové autobusové linky k vlakom do Kysaku iniciovali poslanci PSK
Martin Jakubov a Ján Vook (za okres Svidník) stretnutie so zástupcami SAD
Vranov, ktorá zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu v regióne.
Posledný februárový piatok tlmočili požiadavky cestujúcej verejnosti
vedúcemu dopravy vranovskej SAD Radoslavovi Smetankovi.</p>

<p>Od apríla sa mení vlakový grafikon a tomu sa prispôsobili niektoré
spoje. Snahou poslancov je, aby pri niektorých jestvujúcich linkách došlo
k zmene v čase ich odchodu a takisto, aby boli vytvorené nové.
<strong><em>„Prvou zmenou, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla, je
odchod večerného spoja z Kysaku do Svidníka, ktorý sa posunie
z 22.35 hod. na 22.45 hod. Vo štvrtok a piatok bude k nemu zabezpečený
prípoj z Giraltoviec do Stropkova. Takisto sa budem snažiť presadiť, aby
ranný spoj o 3.45 hod. smerujúci do Kysaku zo Svidníka prechádzal cez
Stropkov, nie ako doteraz cez Šarišský Štiavnik,“</em></strong>
priblížil Martin Jakubov. Jeho návrhom presmerovania niektorých
jestvujúcich spojov cez Stropkov bol naklonený aj vedúci dopravy R. Smetanka.
Aj autodopravca má podľa neho záujem vyjsť cestujúcej verejnosti
v okresnom meste ústrety. <strong><em>„Navrhli sme aj vytvorenie nového
spoja zo Svidníka cez Stropkov do Kysaku s odchodom o 13.30 hod. Cestujúci
by tak stihli dva rýchliky. Premávať by mal každý pracovný deň a
v nedeľu. Súčasný spoj o 13.40 hod. by sa presunul na 20.40 hod., aby
bolo možné dostať sa na nočný vlak. Táto zmena je však podmienená
vytvorením spomínaného spoja o 13.30 hod. a na to je už potrebný súhlas
VÚC,“</em></strong> vysvetlil M. Jakubov. Požiadavku na zriadenie nového
spoja prednesú poslanci na najbližšom rokovaní Zastupiteľstva PSK. M.
Jakubov bude pri tomto i ostatných spojoch presadzovať, aby viedli cez
Stropkov. <strong><em>„Jednak bude v najbližšom období kvôli
rekonštrukcii sťažená cesta cez Šarišský Štiavnika a v neposlednom
rade, je potrebné zlepšiť dostupnosť cestujúcej verejnosti z mesta
Stropkov,“</em></strong> dodal M. Jakubov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Krajskí poslanci M. Jakubov a J. Vook na rokovaní s vedúcim dopravy R. Smetankom (v strede)“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/11-autobusy-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/11-autobusy-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter