Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci budú voliť nového riaditeľa Služby

<p>Po poldruhamesačnej prestávke sa v stredu 6. mája zídu stropkovskí
poslanci. Program rokovania schválili na svojom rokovaní členovia mestskej
rady minulý pondelok. V jeho úvode sa konalo výberové konanie na miesto
riaditeľa mestského podniku Služba.</p>

<p>Bývalý riaditeľ bol na návrh primátora Ondreja Brendzu odvolaný
zastupiteľstvom 19. marca tohto roku. Do výberového konania sa prihlásili
štyria Stropkovčania. V komisii boli okrem piatich členov mestskej rady aj
primátor a zástupkyňa zamestnancov podniku. Uchádzači absolvovali písomný
test a osobný pohovor, v ktorom okrem iného prezentovali koncepciu rozvoja
podniku do roku 2020. Komisia napokon odporučila primátorovi, aby
zastupiteľstvu navrhol na vymenovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie Služba, m. p., Stropkov 33-ročného Michala Šandrika, ktorý
v súčasnosti pôsobí v súkromnom sektore v oblasti stavebníctva.
Ďalším neobsadeným vedúcim postom v rámci stropkovskej samosprávy
ostáva miesto náčelníka Mestskej polície. Ku koncu marca odišiel
z funkcie po dvanástich rokoch Jozef Potoma. Radnica sa rozhodla neprijímať
ďalšieho policajta a na najbližší polrok poverila riadením Juraja
Lehockého, ktorý v Mestskej polícii pracuje od jej vzniku v roku
1991. Vedenie mesta po uplynutí tejto doby vyhodnotí jeho činnosť a
následne zvolí postup pri trvalom obsadení funkcie náčelníka.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter