Poslanci budú schvaľovať tretiu úpravu mestského rozpočtu

Uplynulý štvrtok schválila mestská rada program najbližšieho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok popoludní.
Hlavnými bodmi rokovania bude návrh na tretiu úpravu mestského rozpočtu a
prevody nehnuteľností vo vlastníctve mesta. V druhom prípade pôjde
predovšetkým o predaje nebytových priestorov v budove domu služieb.

„Jedným z dôvodov tretej úpravy rozpočtu je skutočnosť,
že v uplynulom období bolo realizovaných viacero investičných akcií,
ktoré síce boli rozpočtované, ale došlo k niektorým zmenám
v obstarávacích cenách. Do rozpočtu budú zapracované aj niektoré
mimoriadne investície, konkrétne prekládka elektrickej siete v súvislosti
s asanáciou objektu bývalej zmrzlinárne,“
informoval hovorca
MsÚ Imrich Makó. V rozpočte bude zakomponovaná aj zmena financovania
nedávno skončenej rekultivácie starej skládky TKO v Chotči. Celá akcia
stála vyše 10 mil. korún, pričom prvú polovicu mestu vyfinancovala
dotácia z envirofondu. Po zamietnutí žiadosti o druhú, znovu
päťmiliónovú dotáciu, sa vedenie mesta rozhodlo dofinancovať sanáciu
z úveru. „Dnes však môžeme povedať, že na 95% je
predpoklad, že dotáciu na financovanie rekultivácie predsa len dostaneme.
Táto skutočnosť teda bude zakomponovaná aj do rozpočtu,“

doplnil I. Makó.
Členovia mestskej rady sa zaoberali aj zdĺhavou rekonštrukciou ulíc
Nábrežná, Poštová a spojnice Konštantínovej a Hlavnej. I. Makó
vysvetlil, že v najbližších dňoch dodávateľská firma pristúpi
k finálnej úprave povrchu týchto ulíc. „Keďže jeden
dodávateľ realizuje naraz úpravu spomínaných troch komunikácií, ako aj
úpravu parkoviska oproti Kovo Sipoxu, po pripravení podložia sa budú
živičné úpravy robiť naraz. Všetky rekonštrukcie budú ukončené
v priebehu budúceho (tohto – pozn. red.) týždňa,“

povedal hovorca mesta. Na záver dodal, že rada sa zaoberala aj prípravami
budúcoročného rozpočtu. Prioritou mesta bude príprava na grantové výzvy a
s tým súvisiaca príprava na spolufinancovanie jednotlivých projektov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter