Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci budú rokovať do večera

<p>Trochu neobvykle, o šestnástej popoludní, sa vo štvrtok uskutoční
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Začiatok rokovania je posunutý
kvôli plánovanej návšteve prezidenta SR Andreja Kisku v Stropkove. Ako
uvádzame v osobitnom článku, úvod bude patriť voľbe hlavného
kontrolóra. Nasledovať budú správy o vykonaných kontrolách i zhrnutie
činnosti kontrolórky za uplynulý rok. Prednesie ich doterajšia kontrolórka
Jana Soóšová. Schvaľované budú dve všeobecne záväzné nariadenia
týkajúce sa oblasti školstva a poslanci sa oboznámia s návrhom plánu
zasadnutí MsZ na tento rok. Vedúci finančného odboru bude poslancov
informovať o zmenách v rozpočte, ktoré boli vykonané v závere
uplynulého roka a zároveň prednesie návrh na zmenu aktuálneho mestského
rozpočtu. Vedúci odboru výstavby prednesie návrh na vstup mesta do
občianskeho združenia MAS Domaša. Poslanci sa budú zaoberať aj prevodmi
hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter