Poslanci budú meniť rokovací poriadok

<p>V stredu o 9.00 hod. sa po dvoch mesiacoch stretnú poslanci mestského
zastupiteľstva. O svojej činnosti za uplynulý rok ich poinformuje hlavná
kontrolórka mesta Jana Soóšová. Takisto sa oboznámia s bezpečnostnou
situáciou v meste za druhý polrok 2012, ktorú prednesie náčelník Mestskej
polície Jozef Potoma.

<p>Vedúci odboru výstavby Ladislav Dubas predloží správu o príprave a
realizácii projektov z grantov EÚ k 31. januáru. Poslanci prejednajú aj
návrh na novelu VZN o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Stropkov. Radnica navrhuje zvýšiť väčšinu spomenutých poplatkov.
Novelizovaný by mal byť aj rokovací poriadok MsZ. Zásadnou zmenou bude
spôsob doručovania materiálov na rokovania. V záujme šetrenia by malo byť
realizované elektronickou formou. Rovnaký návrh podával na poslednom
rokovaní poslanec Martin Jakubov (KDH). Vtedy ho poslanci koalície
Smer-SD – ĽS-HZDS nepodporili. Predložený bude aj návrh Zásad
odmeňovania poslancov MsZ, podľa ktorého by sa na základe individuálnej
žiadosti poslancov bolo možné vzdať odmeny za účasť na rokovaniach
zastupiteľstva, mestskej rady i komisie. V rámci prevodov nehnuteľností je
na rokovanie pripravený materiál o zmene správy mestskej haly na
ABC CVČ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter