Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Posedenie k MDŽ žien oddelení podateľne a ústredne, zariadenia spoločného stravovania, bufetu a upratovania TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť

Vďaka sponzorom Pekáreň Šandal – Juraj Maťaš, MABED Stropkov,
veľkosklad ovocia a zeleniny- Marián Bednárik, TRIO, pán Jakub –
Stropkov, NOEMA s.r.o., Mäso – Hydina Lemešany, prevádzka Stropkov
p.Hricko, MILKA veľkoobchod, Antošová Emília Stropkov, Marco Dia
Prešov – Ing. Jarušinský, VITANA Slovensko, p. Čečko, KOMFOS
Prešov-sl.Jakimová a Sklenárstvo Anna a Pavol Jadlovský Stropkov sa podarilo
zorganizovať k MDŽ posedenie žien oddelení sociálneho rozvoja a prípravy
pracovníkov dňa 8. 3. 2010 v Penzióne Nezábudka Stropkov. Akcia sa
vydarila viď foto z akcie a mala svoje opodstatnenie. Veď každodennú prácu
žien v pracovnom procese a pre rodinu si treba vážiť. Myslím si, že bol
zaujímavý aj príhovor k tomuto sviatku.
Výber z príhovoru: Vaša práca by mala byť lepšie docenená, Vaše
pracovné zaradenie je podceňované, aj od Vašich častokrát bývalých
pracovníkov. Platové ohodnotenie je žiaľ najnižšie vo firme,
predovšetkým pri upratovaní. Nie ste dôležitý z pohľadu ohodnotenia, ale
čo sa deje, vždy ste potrebné.
Odporúčam takéto posedenia organizovať aj pre ostatných, škoda, že nie
všetci pozvaní pochopili význam tohto sviatku aj v dnešnej dobe.
K príjemnému prostrediu a vydareniu akcie prispeli aj majitelia penziónu a
obsluha. Ďakujem im vrátané spomínaným sponzorom.
bj

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter