Porušenie zákona o potravinách trestali pokutami

<p>Kvalitu potravín sledujú pozorným okom inšpektori z Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku, ktorí vykonávajú kontroly
v prevádzkach nachádzajúcich sa v ich územnej pôsobnosti.
V minulom roku vykonali celkom 578 úradných kontrol, v 61 prípadoch
zistili aj určité nedostatky.

<p>Kontrolovali bitúnok pre zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a
oviec, farmový bitúnok pre zabíjanie ošípaných, prevádzky vyrábajúce
mäsové výrobky, rozrábku a výrobu mäsových prípravkov, sklady
živočíšnych komodít, zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver,
salaš, produkčné hospodárstva surového kravského mlieka, produkčné
hospodárstva surového ovčieho mlieka, prevádzky vyrábajúce potraviny
rastlinného a zmiešaného pôvodu, výrobcov predávajúcich konečnému
spotrebiteľovi, veľkosklady potravín, dopravcov a prepravcov potravín, malé
predajne a stánky, stredné predajne, supermarkety, prvovýrobcov a
pestovateľov. „Medzi najčastejšie patrili nedostatky týkajúce
sa sanitačného poriadku, DDD činnosti, nedostatky týkajúce sa
vysledovateľnosti, nakladania s odpadmi, nedostatky týkajúce sa školení
zamestnancov, hygieny, skladovania potravín, hygieny predaja, technologického
zariadenia a pracovných pomôcok, hygieny budov, sociálnych zariadení a
šatní,“
vymenoval riaditeľ RVPS Svidník MVDr. Michal
Zozuľák a zosumarizoval: „V zmysle zákona o potravinách sme
uložili sankcie vo výške 9 829 eur.“
V zmysle zákona NR SR
č. 39/2007 vykonali veterinárni inšpektori 256 kontrol a v ôsmich
prípadoch zistili aj nedostatky, za ktoré uložili štyri pokuty v celkovej
sume 480 eur.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník eviduje k začiatku
roka 2012 celkom 273 prevádzkovateľov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter