Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pôrodnica pod Duklou nateraz ostáva

Na svoje udržanie potrebuje aspoň 500 pôrodov

Po tom, čo odzneli informácie o plánovanom zrušení svidníckej
pôrodnice z dôvodu nedostatku atestovaných lekárov k prvému dňu
nasledujúceho mesiaca, zaujali kompetentní a verejnosť nesúhlasné
stanovisko. Vzhľadom na jej regionálne postavenie a spádovej oblasti by
budúce mamičky museli cestovať do niektorej zo vzdialenejších pôrodníc
susedných miest. Výsledkom bola petícia, viaceré rokovania, ktoré
vyvrcholili v priebehu minulého týždňa.

„Nemocnica Svet zdravia Svidník vyvinie maximálne úsilie,
aby od 1. februára 2018 pokračovala v poskytovaní komplexnej zdravotnej
starostlivosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“

uviedla nemocnica vo svojom stanovisku po spomínaných rokovaniach. Toto
dočasné rozhodnutie je výsledkom rokovania z 23.januára medzi Ministerstvom
zdravotníctva SR, vedením Prešovského samosprávneho kraja, ako aj
predstaviteľmi miestnej samosprávy.
Dlhodobé zachovanie plne funkčného gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
svidníckej nemocnice si však vyžaduje splnenie dvoch zásadných
predpokladov. Prvým z nich je, že počet pôrodov v nemocnici dosiahne
minimálnu hranicu 500 pôrodov ročne. Je to kritérium, ktoré je
zásadné pre bezpečnosť pacienta a kvalitu zdravotnej starostlivosti.
V tejto súvislosti vnímame, že verejnosť vyslala jasný signál na
záchranu pôrodnice. Teraz očakávame, že tento signál bude pretavený do
jednoznačnej preferencie svidníckeho pracoviska zo strany všetkých
obyvateľov regiónu. V spolupráci so samosprávou sme pripravení rokovať
s regionálnymi gynekologickými ambulanciami, aby sme minimalizovali odchody
rodičiek do iných regiónov. Kritérium o počte pôrodov bude priebežne
vyhodnocované.

Druhým predpokladom je zaradenie svidníckej nemocnice do siete urgentných
príjmov prvej kategórie. V tomto smere budú rokovania
s ministerstvom pokračovať naďalej, pretože potvrdenie strategickej
regionálnej funkcie nemocnice je zásadné aj pre počet pôrodov, chirurgické
a ostatné akútne výkony. Priznanie tohto štatútu by vytvorilo pre
prevádzku nemocnice ďaleko lepšie predpoklady. Zvýšili by sa aj možnosti
zabezpečenia odborného personálu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre
bezpečné a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Spolu s ministerstvom zdravotníctva a s vedením
samosprávneho kraja sme dospeli k zhode, že rozhodnutie o zachovaní
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia svidníckej nemocnice bude opätovne
vyhodnotené do konca roka 2018. Ak by sa svidnícka nemocnica stala
súčasťou urgentnej siete prvej kategórie a potvrdí sa, že svidnícky
región má potenciál na minimálne 500 pôrodov ročne, oddelenie bude mať
predpoklad na bezpečné a udržateľné fungovanie do budúcnosti. Ak nie,
budeme nútení pristúpiť k pôvodnému zámeru,“
zdôraznil
Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete
nemocníc Svet zdravia.
Dočasné riešenie o zachovaní nemocnice minimálne do konca roka považuje
za úspech aj predseda Prešovského samosprávneho kraja, ktorý v uplynulých
dňoch mal viaceré rokovania s majiteľmi, akcionármi nemocnice i poslancami
za volebný obvod Svidník a Stropkov.
„Úprimne sa teším z toho, že rokovania priniesli pozitívny
posun a nateraz aj rozhodnutie o zachovaní pôrodnice vo Svidníku. Jasne sme
deklarovali, že na svidníckej nemocnici nám záleží a vyvinuli maximálne
úsilie aj zo strany PSK, aby sme ľuďom z regiónu pomohli. Teraz bude
dôležité zdôrazniť jej kľúčové postavenie v tejto spádovej časti a
presadenie urgentu, čo považujeme za strategickú vec. Verím, že nemocnica
naplní všetky očakávania pre zmysluplný chod a plnohodnotné fungovanie
tak, aby sme o rok neboli v podobnej situácii, v akej sme sa ocitli
teraz,“
povedal na margo aktuálnej situácie predseda PSK Milan
Majerský.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter