Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pomaturitné stretnutie po päťdesiatich rokoch

<p><em>Hej, pútniku, postoj, postoj na chvíľu,</em><br>
<em>dlhú cestu za sebou máš!</em><br>
<em>Vráť sa, vráť sa aspoň na chvíľu,</em><br>
<em>to mladosti volá hlas.</em><br>
Na pomaturitnom stretnutí po päťdesiatich rokoch od ukončenia štúdia na
Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Stropkove sa zišli bývalí
spolužiaci s triednym profesorom RNDr. Rudolfom Blaškom. Srdečné zvítanie
bývalých študentov s profesorom sa uskutočnilo v mestskom parku pri buste
nášho najväčšieho básnika P. O. Hviezdoslava. Odtiaľ kroky
zúčastnených viedli na mestský úrad, kde ich prijal primátor mesta JUDr.
Ondrej Brendza. Neoficiálna časť stretnutia pokračovala v reštaurácii
Poľovníček. Organizátorka stretnutia, Oľga, privítala všetkých
prítomných a predniesla slávnostný prípitok s prianím príjemného
posedenia. V družnej debate si prítomní zaspomínali na ťažké i veselé
chvíle z čias štúdia, zdôverili sa so svojimi životnými osudmi a dohodli
sa, že sa znovu stretnú o tri roky. Účastníci stretnutia ďakujú
pracovníkom mestského úradu za vrelé prijatie a personálu reštaurácie
Poľovníček za výbornú obsluhu a poskytnuté služby. Za krásne prežitie a
dobrú organizáciu stretnutia poďakovanie patrí aj prípravnému výboru
Anke, Oľge a Agáte.<br>
<strong>Oľga Kotuliaková</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/41-stretnutie.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/41-stretnutie.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter