Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poľovnícke združenie Lipovica oslávilo svoje 20. narodeniny

<p>V peknom prostredí katastra obce Korunková sa dňa 26. septembra 2015 na
chate poľovníckeho združenia Lipovica uskutočnilo slávnostné posedenie pri
príležitosti 20. výročia jeho založenia.</p>

<p>Posedenie zorganizoval výbor PZ, ktorý naň pozval nielen všetkých
členov, ale aj poľovníckych hostí z Českej republiky, starostov a kňazov
obcí, v katastroch ktorých toto PZ vykonáva svoju činnosť. Pozvaní boli
aj hostia z iných poľovníckych združení nášho okresu, s ktorými PZ
Lipovica dlhodobo aktívne spolupracuje. Tajomník PZ Lipovica Radoslav Smetanka
toto pekné podujatie otvoril a dlhoročný predseda Michal Smetanka oboznámil
prítomných s procesom vzniku a vývoja, úspechmi aj celkovým smerovaním
tohto združenia. PZ Lipovica bolo založené 17. augusta 1995 na
ustanovujúcej schôdzi v obci Kolbovce. Mierne členitý povrch revíru
s rozlohou 3 111 hektárov tvoria súvrstvia treťohorného flyšu.
V zalesnenom chotári prevláda bukový les. Revír je zaradený v jelenej
chovateľskej oblasti J – XII Humenné. Z poľovnej zveri sa najviac darí
jelenej, srnčej a diviačej zveri a je tu aj pravidelný a častý výskyt vlka
dravého a rysa ostrovida. V čase vzniku malo PZ Lipovica 15 zakladajúcich
členov, z ktorých 12 dodnes aktívne vykonáva svoju poľovnícku prax.
V súčasnosti má 32 členov, ktorí majú oprávnenie na výkon práva
poľovníctva, pričom ich hlavnou celoročnou náplňou je starostlivosť
o ochranu genofondu poľovnej zveri. Slávnostné posedenie pri vynikajúcich
pochúťkach z diviny a v príjemnej priateľskej atmosfére trvalo od
popoludňajších do neskorých nočných hodín.<br>
<strong>Martin Smetanka</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/41-lipovica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/41-lipovica-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter