Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poľovnícke skúšky Duričov

Poľovnícke skúšky Duričov usporiadalo v decembri minulého roka
Poľovnícke združenie Dolina Oľšavka so sídlom v Oľšavke. Súčasťou
skúšok bol Slovenský Poľovnícky Zväz a Slovenská Poľovnícka Komora
Bratislava. Celkovo skúškam delegovali rozhodcovia v tomto zložení.
Hlavným rozhodcom bol Šimurda Pavol (HE Myslina), rozhodcom Darivčak Michal
(SP Havaj) a čakateľom na rozhodcu bol Ing. Babej Marián (SK Ladomírova).
Spoločná poľovačka sa konala v Katastrálnom území v obci Gribov vo
veľmi dobre zazverenej časti revíru, čoho dôkazom bolo osem ulovených
kusov diviačej zveri. Najlepšie na skúškach duričov obstáli psy plemena
slovenský kopov vodičov Radoslava Smetanku a domáceho Petra Zelizňaka,
ktorých rozhodcovia opakovane videli pracovať s diviačou zverou. Na
skúškach sa zúčastnilo šesť psov: dva spomenuté, suka plemena slovenský
kopov, jeden jagdterier a dva jedince novošľachteného tatranského duriča.
Poplatok za zúčastneného psa bol vo výške 55 eur. Po dobre očakávaných
skúškach sa konala hostina v kultúrnom dome v Gribove. Podával sa
poľovnícky guľáš, rebierka z prasaťa, nechýbalo ani chutné
občerstvenie.
LOVU ZDAR!
Viktória Bučková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter