Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poľovníci vystavovali svoje trofeje

obrazekMinulý týždeň sa
v spoločenskej sále MsK Stropkov uskutočnil 13. ročník Okresnej
prehliadky trofejí poľovnej zveri, na ktorej prezentovali výsledky svojho
celoročného úsilia o zvyšovanie kvality genofondu zveri poľovníci
z okresu Stropkov.

„Na chovateľských prehliadkach hodnotíme úroveň a
výsledky chovu za predchádzajúcu poľovnícku sezónu ako u jelenej,
srnčej, tak aj u diviačej zveri. Hodnotí sa trofejová kvalita aj kvantita
každého druhu zveri, posudzuje sa, či bol vykonaný správny alebo nesprávny
odstrel, teda či boli dodržané kritéria selektívneho odstrelu.
Dodržiavaním týchto kritérií sa snažíme, aby sme mali na chovateľských
prehliadkach čo najlepšie a najkvalitnejšie trofeje s čo najväčšou
bodovou hodnotou. Toto je náš hlavný chovateľský cieľ,“

uviedol člen hodnotiteľskej komisie Karol Špilár a v krátkosti zhodnotil
úroveň tohtoročnej prehliadky. „Čo sa týka kvantity, na tomto
ročníku bolo ulovenej viac jelenej aj srnčej zveri ako v predošlom, čo sa
týka kvality trofejovej jelenej zveri, je tu mierny pokles hlavne u vyšších
vekových tried. V porovnaní s minulým rokom máme len jednu striebornú
medailu a sedem bronzových, minulého roku sme mali až dve zlaté. U srnčej
zveri sme tiež zaznamenali mierny pokles kvality. Máme len jedného srnca na
udelenie bronzovej medaily.“

Na 13. ročník Okresnej prehliadky trofejí poľovnej zveri poľovníci
predložili 54 trofejí jelenej zveri. Tri z nich boli posúdené ako chovné,
išlo teda o nesprávny odstrel, jedna trofej dosiahla bodovú hodnotu na
udelenie striebornej medaily, sedem na udelenie bronzovej, čo je oproti
minulému roku pokles o 10 %. U srnčej zveri bolo predložených
73 trofejí a jedna fotodokumentácia. Tri boli posúdené ako chovné a jedna
trofej dosiahla bodovú hodnotu na udelenie bronzovej medaily. Čo sa týka
ostatných druhov zveri, boli predložené 4 trofeje vlka, ani jedna z nich
však nedosiahla bodové hodnotenie na udelenie medaily, jedna trofej psíka
medveďovitého, dve trofeje jazveca. Jedna z nich dosiahla bodové hodnotenie
na udelenie jedinej zlatej medaily prehliadky. Ďalšia trofej jazveca bola
ocenená bronzom. Zo 7 párov zhodov bol jeden pár ocenený striebornou a
ostatné bronzovou medailou. „Aj podľa zhodov môžeme
konštatovať, že ešte máme kvalitných jeleňov . Myslím si, že toho roku
bolo menej kvalitnejších trofejí z toho dôvodu, že poľovníci
svedomitejšie pristupovali k dodržiavaniu selektívnych opatrení pri
odstrele zveri,“
podotkol K. Špilár.
Chovateľská prehliadka bola už od stredy sprístupnená verejnosti.
Navštívilo ju množstvo žiakov stropkovských i obecných škôl, ale aj
dospelých. Sprievodnou akciou podujatia bola aj výtvarná súťaž pod názvom
Chráňme lesnú zver 2010. Jej vyhodnotenie bolo na programe v piatok
dopoludnia. Porota rozhodla o týchto výsledkoch: 1. kategória:
1. miesto – Nina Nemcová (MŠ Matice slovenskej), 2. miesto – Matúš
Šlechta (MŠ Andreja Hlinku), 3. miesto – Katarína Gregová (MŠ Matice
Slovenskej, Cena poroty – Bianka Obšajstníková (MŠ Andreja Hlinku).
2. kategória: 1. miesto – Frederika Kočišová (ZUŠ F. Veselého),
2. miesto – Tamara Michrinová (ZUŠ F. Veselého), 3. miesto –
Patrícia Fedáková (ZŠ s MŠ Bukovce), Cena poroty – Sára Tomková (ZUŠ
F. Veselého). 3. kategória: 1. miesto – Dominika Bačišinová (ZŠ
s MŠ Kolbovce), 2. miesto – Katarína Baraníková (ZUŠ F. Veselého),
3. miesto – Samuel Široký (ZŠ Konštantínova), Cena poroty –
Viktória Harmadová (CZŠ sv. Petra a Pavla. Cena vedúceho OŠK – Kamila
Paličková (ZUŠ F. Veselého), Cena predsedu OkO SPZ – Karin Antošová
(ZŠ s MŠ Kolbovce), Cena Slovenskej poľovníckej komory – Klaudia
Petrová (ZUŠ F. Veselého)
Bodkou za podujatím bolo komplexné zhodnotenie prehliadky a minuloročnej
poľovníckej sezóny.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter