Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poľovníci vystavovali svoje trofeje

<p>Koncom minulého
týždňa sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil 15. ročník
prehliadky poľovníckych trofejí, na ktorej prezentovali výsledky svojej
práce za rok 2011 členovia Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho
zväzu v Stropkove. V uplynulej sezóne ulovili 209 kusov jelenej zveri.
Bodovú hodnotu na udelenie zlatej medaily dosiahla jedna trofej, na udelenie
striebornej šesť trofejí a na udelenie bronzovej osem trofejí.

<p>Poľovníci ulovili 192 kusov srnčej zveri, bodovú hodnotu na udelenie
zlatej, striebornej aj bronzovej medaily dosiahli po dve trofeje. Skolili aj
218 kusov diviačej zveri. Jednej trofeji bola udelená zlatá medaila, dve
získali striebornú medailu a päť bronzovú. „Hlavným cieľom
výstavy je posúdiť, čo sme zastrelili v priebehu predošlej sezóny
z hľadiska kvality genofondu. Ten sa dá posúdiť najmä na základe kvality
parožia. Najväčší posun vpred sme zaznamenali u srnčej zveri, kde sme
dlhodobo stagnovali. Z tohto pohľadu je 15. ročník výstavy vôbec
najsilnejší. U jelenej a diviačej zveri môžeme už po niekoľko rokov
konštatovať stabilnú úroveň,“
zhodnotil tajomník OkO SPZ
Stropkov Juraj Husár. Ocenil, že na hodnotenie boli predložené všetky
trofeje ulovené v predošlej sezóne. Na druhej strane ho mrzí fakt, že
výstava sa konala v čase jarných prázdnin, takže na rozdiel od minulých
rokov, keď sa na trofeje chodili pozerať stovky školopovinných detí,
tentokrát ich je pomenej. Ďalej uviedol, že tohtoročné kruté mrazy a
bohatá snehová nádielka dala lesnej zveri zabrať, pretože na prežitie
musela vynaložiť oveľa viac energie ako po minulé roky. Väčšie straty
však poľovníci nezaznamenali. Podľa jeho názoru aj preto, že sa členovia
poľovníckych združení o zver intenzívne starali, chodili ju prikrmovať
silážou a senom. Poukázal aj na ďalší problém, ktorý ich trápi.
„Ukazuje sa, že je dosť vysoký stav veľkých šeliem –
vlkov a rysov. Avšak v uplynulom roku nebol v našom okrese ulovený žiaden
vlk. Predpokladáme, že je to kvôli splneniu celoštátneho limitu pre
Slovensko už k 10. 12. 2011. Rys je už viac ako 12 rokov celoštátne
chránený, čo podľa nás nie je celkom správne. Odporúčali by sme ho
loviť za takých podmienok ako vlka dravého. Doba lovu vlka sa v minulom roku
skrátila takmer o dva mesiace, takže by bolo vhodné navýšiť limit
odstrelu v budúcej sezóne. Taktiež máme pocit, že ochranárske združenia
by mali podstatne menej ovplyvňovať výkon štátnych
orgánov.“
Tajomník OkO SPZ taktiež upozornil na to, že
oveľa väčšiu pozornosť by mali poľovníci venovať chovu a zvyšovaniu
stavov malej poľovnej zveri, teda zajacom, bažantom, jarabiciam a divým
kačiciam. Za veľmi nebezpečný zásah do kvality a početnosti stavov zveri
označil rozmáhajúce sa pytliactvo. Obzvlášť závažné je lovenie zveri
streľbou priamo z motorových vozidiel. „Je potrebné
zaktivizovať činnosť poľovníckej stráže počas celého roka, no najmä
v období jelenej ruje.“
Na záver v krátkosti zhodnotil
úroveň celého podujatia. „Verím, že tohtoročná prehliadka
poľovníckych trofejí, ktorá ukázala zvyšovanie kvality genofondu zveri
žijúcej v našich podmienkach, bude motivovať aj do budúcich období
členov našej OkO SPZ k zodpovednejšiemu prístupu k starostlivosti o zver
a k selekcii lovu.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter