Poľovníci chcú bojovať proti pytliakom a upevňovať disciplínu vo vlastných radoch

<p>Pri príležitosti 16. chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí
pripomenul tajomník Okresnej organizácie SPZ Juraj Husár aj povinnosť
ochrany poľovných revírov v nočných hodinách, pretože značná časť
pytliakov loví v noci za pomoci terénnych áut, špeciálnych reflektorov a
nočného videnia.

<p>„Oveľa väčšiu pozornosť by sme mali venovať v našich
revíroch ochrane a zvyšovaniu stavov malej poľovnej zveri, a to najmä
zajačej, bažantej, jarabičej, divých kačíc. Je potrebné vo väčšej
miere budovať prikrmovacie zariadenia a poskytovať zveri ochranu počas
liahnutia mláďat, teda realizovať odstrel dravej zveri v súlade so zákonom
č. 274/2009 Z. z. a vyhláškou č.344/2009 Z. z. Je nutné dosiahnuť takú
situáciu, aby sa do plnenia úloh zaangažoval každý člen rovnakým dielom,
aby nikto nestál bokom a pasívne sa prizeral či priživoval na poľovníctve
a dobrých výsledkoch ostatných členov PZ. Dbajme o to, aby sa poľovníctvo
v našom okrese uberalo správnym smerom. Okrem starostlivosti o zver venujme
pozornosť zlepšovaniu situácie v kynológii, streleckej oblasti,
upevňovaniu disciplíny, poľovníckej morálky a etiky,“

zdôraznil.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter