Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poľovníci bojovali o pohár primátora

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia v Stropkove tohto roku
zorganizovala už 13. ročník Okresného preboru v streľbe na asfaltové
terče z poľovných brokových zbraní.

Na tomto prebore sa súčasne bojuje aj o pohár primátora mesta Stropkov.
Tohto preboru sa zúčastnilo celkom 27 pretekárov zo všetkých PZ okresu
Stropkov. Víťazom okresného preboru, ako aj majiteľom putovného pohára
primátora mesta Stropkov sa po troch víťazstvách stal Ján Paľa st., bytom
Stropkov – Sitníky, člen PZ Kančov potok Stropkov. Počas súboja ho tvrdo
atakovali kamaráti Martin Hlavaj a Norbert Hlavaj, ktorí boli dočasnými
majiteľmi tohto pohára po dva roky. Víťazovi blahoželáme a srdečne
ďakujeme primátorovi mesta Stropkov za poskytnuté vecné ceny.
Juraj Husár, tajomník OkO SPZ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter