Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Polopodzemné stojiská i 13 nových parkovacích miest Stropkovčanov určite potešili

Mesto Stropkov
v spolupráci s mestským podnikom Služba uviedli do prevádzky ďalšie
polopodzemné stojiská na ul. Hrnčiarskej i na ul. Matice slovenskej, kde
pribudlo vďaka novej koncepcii aj 13 nových parkovacích miest. Ako
informoval prednosta MsÚ S. Humenník, ktorý je zároveň manažérom tohto
projektu, nové stojiská sú identické s tými, ktoré boli postavené
v minulom roku na ul. Krátkej i na ul. Chotčanskej.

„Chcel by som vám všetkým predstaviť nové dielo
samosprávy. Skúsenosti a poznatky z ulíc Krátka a Chotčanská nás
priviedli k tomu, že sme reflektovali na požiadavky občanov. Využili sme
možnosť zriadiť a osadiť polopodzemné stojiská aj na ulici Hrnčiarskej
i na ul. Matice slovenskej. Celé dielo sa začalo hneď po voľbách
v novembri 2018. Nie je jednoduché tieto stojiská osadiť. Z hľadiska
odpadového hospodárstva je rizikovou lokalita práve za Deltou, lebo sa tam
nachádza mix podnikateľského prostredia a fyzických osôb – vlastníkov a
nájomníkov bytov. Nakoniec nás pustili majetkové pomery i siete do tejto
zóny,“
priblížil primátor mesta O. Brendza a dodal, že
v júni mesto rozbehlo stavebné konanie a ohlásenie stavby, prebehlo verejné
obstarávanie, na základe ktorého vzišiel dodávateľ stavby.
„V auguste sa podpísala zmluva a v septembri sme zrealizovali
toto dielo na ul. Matice slovenskej i Hrnčiarskej. Myslím si, že toto
stojisko bude mať rozumné a racionálne využitie. Je to trendová vec.
Všetky stojiská sú vybavené senzormi stavu naplnenosti. Je to moderné –
smart riešenie, ktoré nemá každý. Práve k nám sa chodia radiť z iných
miest. Aj cez toto riešenie sme práve my vzorom pre väčšie
mestá,“
uviedol primátor O. Brendza.
Mesto má s týmito stojiskami ročné skúsenosti. Stojisko sa skladá zo
6 šácht. Každá šachta obsahuje jeden kontajner o kapacite 5 kubíkov,
pričom jeden z nich je rozdelený na dve, z ktorého jedna polovica je na
združený komunálny odpad a druhá polovica na sklo. Každá polovica má
kapacitu 2,4 m3. Kapacita jedného kontajnera sa počíta na 5 kubíkov ako
identická náhrada 6 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré mali obsah
1100 litrov.
„Samotným hutnením odpadu sa teda zmestí do jedného kontajnera
6 veľkokapacitných. Toto stojisko oproti existujúcim prevyšuje kapacitu
o 30 až 40 percent. Odstránením starých pôvodných kontajnerov sa tak
vytvorili voľné parkovacie miesta,“
uviedol S. Humenník a
dodal, že každý tento kontajner má svoj senzor, ktorý meria kapacitu
naplnenia kontajnera v percentách, hlási poškodenia, či požiar a iné.
Tieto stojiská sa dajú vybudovať v dvoch variantoch – okrúhly alebo
obdĺžnikový pôdorys, no práve tie obdĺžnikového pôdorysu oproti
okrúhlym šetria až 40 percent priestoru.
„Tri bytové domy sú vynovené a zateplené. Perfektne to vyzerá
a zapadá to ideálne do tohto územia. Na budúci rok, ak nám bude priať
šťastie a finančná situácia, chceli by sme projektovo i finančne
pripraviť ďalšiu etapu tejto pešej zóny, ktorá bude spočívať
v osvetlení a vo výmene stĺpov. Bude to krásna pokračujúca pešia zóna
aj s dopravným značením. Teraz ideme od ulice Mlynskej a dostali by sme sa
až na túto časť. Ďalšia etapa skultúrnenia a skrášlenia sídliska Mier
tak bude dokončená,“
povedal primátor.
Problémovým bola podľa slov primátora mesta aj lokalita na ul. Matice
slovenskej, kde sa nachádzala akási mŕtva plocha. I tu sa vybudovalo
identické polopodzemné stojisko. „Nachádzali sa tu dve
pozdĺžne parkovacie miesta, ale parkovalo sa tu všelijako, preto bolo vhodné
a potrebné zrealizovať parkovisko. Nie je to jednoduchý proces. Po
odstránení pôvodných kontajnerov vzniklo 13 parkovacích miest a prostredie
sa skultivovalo a prakticky využilo,“
dodal O. Brendza a
poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto
diela.
Obidva stojiská stáli okolo 65 tisíc eur vrátane projektovej dokumentácie
i senzorov. Nových 13 parkovacích miest stálo spolu s dopravným
značením 11 tisíc eur.
„Je veľmi dôležité ako separujeme, pretože od percenta
separácie sa odvíja aj samotný poplatok za odpad. Pravidlá sú
prísne,“
upozornil primátor.
Riaditeľ mestského podniku Služba D. Lukáč aj touto cestou prosí občanov,
aby sa pokúsili vhadzovaný odpad trocha zmenšiť, hlavne čo sa kartónov
týka, aby sa predchádzalo upchávaniu kontajnera.
V závislosti od stavu naplnenia dochádza k vyprázdňovaniu týchto
kontajnerov každý štvrtok alebo piatok a tiež v utorok.
Poukázal tiež na to, že niektorí obyvatelia bytových domov nepochopili
účel týchto kontajnerov a vyvážajú tam odpad po rekonštrukcii bytov, či
domov. Minulý rok sa teda museli zaoberať zárubňou, či inými stavebnými
odpadmi v týchto stojiskách. Treba si uvedomiť, že nesprávnym
používaním môže dôjsť k poškodeniu týchto kontajnerov a
k zbytočnému čerpaniu finančných prostriedkov na opravu, či výmenu.
Buďme preto aj my „smart“ (šikovný, múdry) pri používaní týchto
stojísk, rovnako ako je „smart“ aj toto riešenie odpadového
hospodárstva.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter