Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Polícia SR zabezpečí bezpečnosť žiakov a študentov po celom Slovensku

O bezpečnosť študentov na ceste do školy sa aj tento rok postará
polícia. V pondelok 3. septembra 2018 posilní hliadky na celom Slovensku.
Cieľom je zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou školákov v okolí škôl aj
v priľahlých uliciach a zabezpečiť všetkým účastníkom cestnej
premávky potrebnú bezpečnosť.

Policajti dohliadnu aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú
v prípade potreby riadiť a usmerňovať. Chrániť školákov v tento deň
je pripravený maximálny počet nielen dopravných a poriadkových policajtov,
ale aj policajtov železničnej, hraničnej a cudzineckej polície.
S nástupom detí do školy stúpa aj nehodovosť detí. Aby rodičia predišli
tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí
venovali veľkú pozornosť od najútlejšieho veku a sami im boli
príkladom.
Polícia odporúča rodičom, aby venovali svojim deťom pozornosť a pohovorili
si s nimi o nástrahách na cestách. Je dôležité, aby rodičia svojim
deťom vysvetlili základné pravidlá a aspoň niekoľko dôležitých
dopravných značiek. Užitočné je, ak rodič prejde s dieťaťom celú trasu
do školy tak, aby to neskôr zvládlo bez problémov aj samé. Ak si dieťa
navykne chodiť určitou trasou, bude sa cítiť bezpečnejšie, pretože sa
ľahšie zorientuje v známom prostredí a spoľahlivejšie bude riešiť aj
nepredvídané situácie v cestnej premávke. Ak dieťa bude chodiť do školy
samé, je potrebné zvoliť preň najbezpečnejšiu trasu, a to aj vtedy, ak
nebude najkratšia.
Dieťa v cestnej premávke musí byť viditeľné. K nešťastiu prichádza
často preto, lebo vodič dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Rodičia môžu
hroziace riziko znížiť tým, že budú svoje deti obliekať nielen pohodlne,
ale i dostatočne pestro, prípadne opatria jeho odev, školskú tašku,
topánky, čiapku reflexnými nášivkami či odrazkami tak, aby vodič už
z diaľky zbadal malého školáka a zvýšil svoju pozornosť.
Aj vodiči musia zvýšiť pozornosť, pretože reakcie detí môžu byť
oneskorené. Vodiči sa musia snažiť najmä predvídať a taktiež sledovať
situáciu hlavne v okolí škôl, zastávok a nákupných centier, kde je
zvýšený pohyb chodcov, detí i starších ľudí. Vodičom odporúčame
v blízkosti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť. Chodci tým získajú
dosť času, aby dokončili prechádzanie. Situáciu v cestnej premávke treba
pozorne sledovať, a pokiaľ vodič vo vedľajšom jazdnom pruhu zníži
rýchlosť jazdy a zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, taktiež
okamžite znížime rýchlosť jazdy a zastavíme vozidlo, aby bol umožnený
bezpečný prechod cez cestu všetkým chodcom.

Ešte skôr, ako prvýkrát pôjde do školy bez dozoru dospelých, dieťa
musí vedieť, že:

• môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom vpravo
a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto;
• nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu
znemožňujú výhľad;
• má zásadne cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov;
• má cez cestu prechádzať najkratším smerom – kolmo;
• v mestách, kde je premávka riadená semaformi nesmie vstúpiť na
vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov;
• môže prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj
vtedy, keď sa rozsvieti červená.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter