Policajti odhalili 25 záškolákov

<p>Veľkú pozornosť vzbudila minulý utorok predpoludním rozsiahla akcia, do
ktorej bolo zapojených niekoľko desiatok policajtov. Kolóna asi dvanástich
policajných áut dokonca nakrátko obmedzila dopravu v meste a okoloidúci sa
nestačili čudovať neobvyklému policajnému zásahu. V skutočnosti išlo
o preventívno-bezpečnostnú a pátraciu akciu, do ktorej boli zapojení aj
mestskí policajti a pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Stropkove.

<p>„Počas akcie bolo zistených päť priestupkov na úseku
agendy občianskych preukazov, jeden priestupok na úseku verejného poriadku.
Takisto bolo zistené, že v mieste trvalého bydliska sa zdržiava
školopovinná mládež v celkovom počte 25 školopovinných žiakov. Tieto
prípady bude realizovať ÚPSVaR v Stropkove vo vlastnej
kompetencii,“
informoval o výsledkoch akcie krajský
policajný hovorca Daniel Džobaník. Policajti tiež predvolali päť osôb na
OO PZ Stropkov za účelom podania vysvetlenia k neobjasnenej trestnej
činnosti a za účelom vykonania procesných úkonov k jednotlivým prípadom.
Všetci predvolaní výzve dobrovoľne vyhoveli a následne sa dostavili
policajné oddelenie. Počas akcie donucovacie prostriedky použité neboli,
k zraneniu osôb nedošlo. „Počas preventívno-bezpečnostnej
akcie neboli zistené žiadne trestné činy. Nebolo zistené ani iné
porušenia právnych predpisov, resp. iné protiprávne konanie. Rušivé
momenty počas bezpečnostnej akcie zaznamenané neboli,“
dodal
D. Džobaník.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter