Policajti objasnili v minulom roku 73 % spáchaných trestných činov

V minulom roku bolo na OO PZ Stropkov nahlásených celkom 281 priestupkov
proti majetku, 239 z nich sa skutočne stalo.

Z tohto počtu sa policajtom podarilo objasniť presne 94 priestupkov.
Podľa prehľadu o dosiahnutých výsledkoch na úseku objasňovania
priestupkov proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu bol
celkový nápad priestupkov 177, skutočný počet priestupkov 164. Policajti
objasnili 144 z nich. Na úseku priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky zaznamenali policajti 40 priestupkov, po preverení sa
skutočný počet znížil na 34. Presne toľko ich policajti aj objasnili,
čím dosiahli 100 % objasnenosť na tomto úseku. Podľa prehľadu
o dosiahnutých výsledkov na úseku blokového konania bolo 164 pokút na
sumu 92 000,- Sk zaplatených na mieste, na ďalších 107 pokút na sumu
84 000,- Sk vypísali policajti šeky. V služobnom obvode OO PZ Stropkov
zaznamenali minulý rok 208 trestných činov, 152 z nich policajti aj
objasnili, čím dosiahli percento objasnenosti 73,1 %.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter