Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Policajti hľadali drogy medzi stredoškolákmi

S. Surmaj: „Akciu hodnotím ako veľmi úspešnú.“

Minulý piatok v dopoludňajších hodinách hľadali policajti drogy na
dvoch stredných školách v Stropkove. Desaťčlenná skupina zložená
z príslušníkov Odboru poriadkovej polície, služobnej kynológie a technika
z Odboru kriminálnej polície vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu
zameranú na zistenie situácie na úseku drogovej kriminality a prevencie.
„Už minulého roku som pre Spektrum uviedol, že podobné akcie
budú pokračovať. Máme urobený plán akcií zameraných na drogy. Čas
konania týchto akcií budeme maximálne utajovať, aby na verejnosť predčasne
neprenikli žiadne informácie. O plánovaní týchto akcií budú vedieť
maximálne traja policajti, ktorí budú mať na starosti celé plánovanie,
riadenie a priebeh akcie,“
zdôraznil zástupca riaditeľa
Odboru poriadkovej polície OR PZ Svidník Mjr. Mgr. Slavko Surmaj a upresnil,
že spomínané akcie sa robia výlučne v réžii OR PZ Svidník. Akcia,
počas ktorej preverovali výskyt drog priamo na školách, bola prvou svojho
druhu. „V minulosti sme vykonávali podobné akcie v nočných
hodinách v baroch a reštauračných zariadeniach, tentokrát sme sa zamerali
na školy. Priamo v triedach sme za pomoci služobného psa špeciálne
vycvičeného na vyhľadávanie drog a iných omamných látok kontrolovali
tašky a osobné veci žiakov,“
vysvetlil S. Surmaj.
V Prešovskom kraji sú len dva služobné psy špeciálne cvičené na
vyhľadávanie drog. Jeden „slúži“ v Prešove, druhý práve na OR PZ
Svidník. Zástupca riaditeľa OPP podrobnejšie opísal priebeh samotnej akcie.
„Predstavili sme sa vedeniu školy, vysvetlili sme, o akú akciu
ide, predložili sme súhlas VÚC ako zriaďovateľa týchto škôl. Ide
o generálny súhlas pre všetky stredné školy v okresoch Stropkov, Svidník
a Giraltovce, pretože tieto akcie budú prebiehať vo všetkých týchto
mestách. Máme aj generálny súhlas jednotlivých mestských úradov, ktorý
nás oprávňuje robiť podobné akcie aj na základných školách.
S povereným zamestnancom školy sme išli do tried, ktoré sme si vytypovali.
Vysvetlil som žiakom, o čo ide, požiadal som ich, aby sa nehýbali, ostali
na miestach. Dostali tiež pokyny od psovoda, pes obišiel triedu, a keďže
nič nenašiel, poďakovali sme za trpezlivosť a rozlúčili sme sa. Scenár
bol na každej škole rovnaký. Čo sa týka reakcií žiakov, boli samozrejme
prekvapení, pretože takúto akciu nečakali. Musím však povedať, že boli
pokojní, plnili všetky pokyny, ktoré dostali od policajtov.“

S. Surmaj hodnotí piatkovú akciu ako úspešnú. „S potešením
môžem skonštatovať, že sme nič nenašli. Našim cieľom nie je nájsť
drogy, ale zistiť situáciu, resp. preventívne pôsobiť na mladých ľudí.
Poviem to pejoratívne – našim úsilím je, aby sa toto svinstvo do školy
nedostalo. Verím, že ani v budúcnosti nič nenájdeme. Chcem čitateľom
Spektra odkázať, že podobné akcie môžu očakávať aj
v budúcnosti.“
Policajti tentokrát hľadali drogy na dvoch
školách – na Strednej odbornej škole na Hlavnej (bývalá SOUP) a na
Strednej odbornej škole na Hviezdoslavovej (bývalá ZSŠ). Prečo padla voľba
práve na tieto školy? „Niekde treba začať. Za rozhodnutím
urobiť akciu práve na týchto školách by som nehľadal nejaký skrytý
význam. V každej z týchto škôl sme skontrolovali dve triedy podľa
vlastného uváženia,“
dôvodil S. Surmaj. Je verejným
tajomstvom, že tvrdé aj mäkké drogy sú v Stropkove realitou. Natíska sa
otázka, či sú podobné akcie dostatočným riešením tohto závažného
problému. „Toto bola len jedna z množstva akcií, ktoré má
polícia v pláne. Spomeniem aj preventívne a represívne akcie, ktoré sa
budú vykonávať v nočných podnikoch, pohostinských zariadeniach, ale aj
kontroly vytypovaných podnikov v rámci služieb policajtov z obvodných
oddelení. Potom sú tu väčšie akcie, ktoré sa robia aj za účasti
pohotovostného útvaru. Akcie budeme kombinovať, striedať časy a objekty,
aby sme vytlačili drogy z našich miest. Samozrejme, sú aj určité postupy
polície, o ktorých sa z taktických dôvodov nehovorí. To však neznamená,
že keď o týchto krokoch nehovoríme, polícia nekoná. Niektoré akcie je
potrebné zverejňovať, ale sú aj také, ktoré musia byť z taktického
hľadiska a najmä z dôvodu rizika narušenia vyšetrovacích metód,
utajené,“
uzavrel S. Surmaj. Celý priebeh piatkovej akcie na
dvoch stropkovských stredných školách policajti snímali na videokameru.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter