Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Policajti hľadali drogy medzi gymnazistami

M. Štoffa: „Nie je to represívna, ale preventívno-výchovná
akcia.“

Minulý štvrtok si policajti v rámci programu Čisté školy, ktorý je
zameraný na drogovú scénu a alkohol, posvietili na stropkovských
gymnazistov. So psom špeciálne cvičeným na vyhľadávanie drog navštívili
štyri triedy a skontrolovali aj šatne na prízemí.

„Na vykonávanie takýchto akcií na školách máme súhlas od
ich zriaďovateľa. Ten iniciatívu Policajného zboru akceptoval, dovolím si
povedať, že aj privítal. Veríme, že ani pedagógovia a rodičia nebudú
mať voči našim aktivitám výhrady. Je dôležité, aby ľudia podobné akcie
nevnímali ako represiu. Chceme skôr preventívno-výchovne pôsobiť na
študentov a stále im prízvukovať, že drogy nepatria do školy, ani mimo
nej,“
zdôraznil riaditeľ Odboru poriadkovej polície OR PZ
Svidník Miroslav Štoffa. Na stropkovskom gymnáziu skontrolovali policajti
štyri triedy, zamerali sa najmä na tretiakov a štvrtákov.
„V tejto vekovej skupine je väčší predpoklad, že už prišla
do kontaktu s drogami. Títo mladí ľudia už nie sú deťmi, ale ešte nie
sú ani dospelými,“
uvažoval M. Štoffa. Po príchode do
objektu školy policajti po dohode s riaditeľom gymnázia za prítomnosti
pedagógov skontrolovali jednotlivé triedy. Policajný pes Ezo oňuchal tašky
v triede, ale aj odevy a obuv v šatniach. Študenti prítomnosť policajtov
rešpektovali a správali sa nanajvýš disciplinovane. Okrem toho sa v každej
triede jeden študent a jedna študentka podrobili dychovej skúške na
požívanie alkoholu. „Môžem skonštatovať, že celá akcia
dopadla na výbornú. Na gymnáziu nezachytil náš služobný pes žiadne
drogy, nulové hodnoty vykazoval aj prístroj na zisťovanie alkoholu
v dychu,“
s uspokojením skonštatoval šéf poriadkárov.
Policajti brali ohľad aj na tých, ktorí mali pred štvornohým chlpáčom
prehnaný rešpekt. Študenti, ktorí sa Eza báli, sa mohli presunúť mimo
jeho dosah. Celá akcia trvala približne pol hodiny. Zaujímalo nás, koľko
kontrol vykonali policajti v rámci projektu Čisté školy od začiatku roka a
najmä, či nejaké drogy našli. „V okresoch Stropkov a Svidník
sme od začiatku roka zrealizovali štyri takéto akcie a doposiaľ sme nenašli
žiadne drogy. Kto by si však myslel, že takýto výsledok je samozrejmosťou,
vyvediem ho z omylu. V susedných okresoch policajti pri podobných akciách
na školách drogy našli, v niektorých prípadoch dokonca na základných
školách,“
podotkol M. Štoffa a dodal:
„V podobných akciách budeme pokračovať v nepravidelných
intervaloch a časoch aj v budúcnosti. Drogovou problematikou sa zaoberajú
základné útvary, poriadková a kriminálna polícia a samozrejme, špeciálne
útvary. Našou snahou je maximálne eliminovať prechovávanie a užívanie
drog.“
Širokej verejnosti odkázal: ***„Pokiaľ majú
občania v súvislosti s drogami akékoľvek poznatky, nech ich oznámia
polícii. Môžu tak urobiť aj anonymne, pretože my sa zaoberáme každým, a
teda aj anonymným oznámením. Preverujeme každý jeden podnet.“

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter