Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Policajné hliadky budú vybavené ďalšími platobnými terminálmi na úhradu pokút na mieste

Na jeseň tohto roka dostanú dopravní policajti do užívania nových
155 kusov POS platobných terminálov.

„Snahou ministerstva vnútra je vybaviť policajtov zmluvným
počtom platobných terminálov v čom najkratšom čase a tak dať možnosť
priestupcom, ktorí porušili právne predpisy, aby pokuty mohli zaplatiť
moderným spôsobom, a to bezhotovostnou platbou prostredníctvom tohto
elektronického zariadenia,”
povedala ministerka vnútra Denisa
Saková.
Okrem dopravnej polície ministerstvo vnútra vybaví POS platobnými
terminálmi aj službu poriadkovej polície, železničnej polície, hraničnej
a cudzineckej polície, čo bude predstavovať celkovo 1 500 kusov. Tieto POS
platobné terminály by mala pre MV SR začiatkom roka 2020 dodať Štátna
pokladnica.
Ak vodič v prípade spáchania priestupku odmietne na mieste zaplatiť pokutu
v hotovosti alebo platobnou kartou, takýto priestupok sa odstupuje na
príslušný správny orgán, ktorý ho bude riešiť v správnom konaní.
V takomto prípade sú sadzby za priestupok vyššie a musí zaplatiť aj
správny poplatok za prejednanie priestupku. V prípade insolventnosti vodiča
je policajt oprávnený vodičovi zadržať vodičský preukaz do doby, pokiaľ
pokutu preukázateľne neuhradí. Policajt vodičovi v takomto prípade
povoľuje ďalšiu jazdu najviac na 15 dní a to len na území SR.
V súčasnosti služba dopravnej polície disponuje 55 kusmi terminálov. Od
januára 2017 ministerstvo vnútra doposiaľ eviduje viac ako 64 000
vykonaných transakcií súvisiacich s úhradou pokút v celkovej výške viac
ako päť miliónov EUR a záujem o úhradu pokút prostredníctvom platobného
terminálu vykazuje rastúci trend. Nakoľko dochádza k úhrade priestupku
okamžite, znižuje sa adekvátne počet správnych konaní a zároveň klesá
aj počet pohľadávok v správe Ministerstva vnútra SR.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter