Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pokračujú aktivity projektu: Tvorme tvár Horného Šariša

Občianske združenie Život je šanca so sídlom v Raslaviciach pokračuje
v realizácii projektu Tvorme tvár Horného Šariša, na ktorý získalo
nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 99 tisíc eúr (2
milióny 975 tisíc korún). Cieľom projektu je vypracovanie integrovanej
stratégie rozvoja územia a príprava kapacít regiónu Horný Šariš na
pôsobenie v miestnej akčnej skupine (MAS) v prístupe LEADER.

Pracovné rokovanie riadiacej a expertnej skupiny spomínaného projektu sa
konalo v piatok 13. februára v Kultúrnom dome v Raslaviciach. Podľa
návrhov Moniky Budovcovej, vedúcej realizátorského tímu, rozoberali a
pripomienkovali štruktúru informačných bulletinov, ktoré budú vychádzať
postupne v marci, máji, auguste a v septembri 2009. Vo všetkých štyroch
číslach sa objavia užitočné informácie o prístupe LEADER z pohľadu
histórie v Európskej únii aj jeho krátkej histórie na Slovensku. Objavia
sa aj názory odborníkov o tom, čo prístup LEADER prináša pozitívne pre
obce a v čom ich môže obmedziť. Už v prvom čísle si čitatelia nájdu
informácie z histórie a zaujímavostí Horného Šariša. Postupne sa
predstaví všetkých 7 zapojených mikoregiónov. Priestor pre Združenie
obcí mikroregiónu Topoľa je určený už v prvom čísle. V záverečných
častiach budú zaraďované dôležité poznatky a skúsenosti MAS. Najprv
budú zverejnené informácie z partnerskej MAS – Místní akční skupina
Mikulovsko z Českej republiky a predstaví sa aj MAS Malohont.
Podobný charakter bude mať aj web stránka, ktorú predstavil František
Hvizda. Ako tvorca budúcej webovej stránky www.hornysaris.sk zahrnul do nej všetky
nápady a návrhy, ktoré vzišli z predchádzajúceho stretnutia členov
realizačného tímu. Pochopiteľne, toto médium má svoje špecifiká, ktoré
tvorca doň vložil, aby tak využil všetky možnosti pre úspech a prospech
vytváraného diela.
Zámerom projektu je vyzbrojiť pracovný tím verejno-súkromného partnerstva
dostatočným portfóliom vedomostí a zručností na pôsobenie v MAS. K tomu
sa uskutočnia školenia 20-členného kolektívu. Prvé je pripravené na
26. a 27. marca v zariadení spoločnosti s r.o. Ivonis v Chmeľovej
v okrese Bardejov. Frekventanti sa oboznámia s históriou, súčasnosťou a
potenciálom Horného Šariša, s programovými dokumentmi pre rozvoja vidieka
a s príslušnou legislatívou. Na druhý deň im lektori Igor Pašmík a Elena
Jankovičová vysvetlia podmienky vzniku MAS, jej inštitucionalizáciu a
organizačné zabezpečenie. Veľmi dôležitým budú tematické celky
školenia venované prezentáciám a výmenám skúseností s budovaním MAS.
V prvom školení sa predstavia verejnosúkromné partnerstvo Muránska
Planina, OZ Podpoľanie, partnerské MAS Mikulovsko z ČR, MAS Uscie Gorlickie
z Poľska. Napokon mikroregión Makovica z Bardejovského okresu predstaví
svoje skúsenosti z realizácie technickej pomoci SAPARD.
V najbližších dňoch sa uskutočnia verejné stretnutia, na ktoré budú
pozývať starostov obcí, poslancov obecných zastupiteľstiev, občanov,
podnikateľov a predstaviteľov mimovládnych organizácií zo zúčastnených
obcí a mesta Giraltovce. Harmonogram stretnutí je nasledovný:
26. februára pre minkroregión Stredná Topľa v Kurime o 9. hod.,
26. februára pre mikroregión Horná Topľa, Zlaté o 13. hod.,
26. februára pre mikroregión Makovica, Chmeľová o 17. hod.,
5. marca pre Radomsko- makovický a Ondavský mikroregión, Okrúhle
o 9. hod.,
5. marca pre mikroregión Topoľa v zasadačke MsÚ v Giraltovciach
o 13. hod.,
5. marca pre mikroregión Sekčov – Topľa v Raslaviciach o 16. hod.
Počas infostretnutí budú členovia riadiaceho tímu informovať o prístupe
LEADER všeobecne, o projekte Tvorme tvár Horného Šariša a výstupoch
z neho, tiež o možnostiach aktualizácií Programov hospodárskeho a
sociálneho rozvoja jednotlivých zainteresovaných obcí.
Emília FILOVÁ

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter