Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pokračovanie v kauze hnedého priemyselného parku

<h3>žalobca proti mestu navrhol znalecké dokazovanie</h3>

<p>V súvislosti s realizáciou hnedého priemyselného parku sa v priebehu
minulého utorka konalo pojednávanie na Okresnom súde vo Svidníku. PKB Invest
podala na mesto Stropkov žalobu vo veci bezdôvodného obohatenia sa na jej
úkor. Táto prešovská stavebná firma ešte v rokoch 2010 a
2011 realizovala rekonštrukciu hnedého priemyselného parku.</p>

<p>Predmetom sporu sú dodnes neoverené práce, ktoré mala firma pri
rekonštrukcii vykovať nad rámec platnej zmluvy v hodnote 272 500 eur.
Terajšie vedenie samosprávy tvrdí, že na vykonanie týchto prác neexistoval
žiaden právny titul a nie je jasné v akom rozsahu a či vôbec boli práce
zrealizované. Začiatkom roka 2012 dostalo bývalé vedenie mesta faktúru,
ktorú neakceptovalo a vrátilo späť spomínanej spoločnosti. Na utorkovom
pojednávaní sa pred súd postavilo šesť svedkov, ktorých navrhla PKB
Invest. Za bývalé vedenie mesta Stropkov exprimátor Peter Obrimčák, jeho
zástupca Pavol Kačic a bývalý prednosta MsÚ Ivan Kleban. Svoje výpovede
poskytli aj výrobný riaditeľ PKB Invest, stavebný dozor, ako aj vedúci
Odboru výstavby MsÚ v Stropkove. Vo svojich výpovediach ani vtedajší
predstavitelia ani stavebný dozor nedokázali jednoznačne potvrdiť, či boli
práce naviac uskutočnené a na čí pokyn sa vôbec realizovali. Podľa
výrobného riaditeľa stavebnej firmy dalo pokyn na ich vykonanie bývalé
vedenie v zastúpení P. Obrimčákom, P. Kačicom a I. Klebanom. Ďalej
uviedol, že práce boli riadne vykonané a odovzdané. Z výpovede svedkov
však jednoznačne nevyplynulo, aký bol skutočný rozsah údajne vykonaných
prác. žalobca preto navrhol v celej situácii pokračovať vykonaním
znaleckého dokazovania. Na pripomenutie dodávame, že v minulosti už mesto
Stropkov v jednom spore s PKB Invest uspelo. V apríli 2015 odvolací súd
potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu a zamietol Dohodu o urovnaní,
ktorú vo februári 2014 podpísal bývalý primátor. Peter Obrimčák vtedy
svojím podpisom uznal dlh voči firme vo výške 272 500 eur za práce nad
rámec. Krajský súd v Prešove vlani skonštatoval, že
<strong><em>„Dodatok č. 3 nebol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a
preto sa naň muselo hľadieť ako keby k jeho uzavretiu vôbec nedošlo.
V čase uzatvorenia dohody o urovnaní teda záväzok vyplývajúci z Dodatku
č. 3 už neexistoval, preto ani objektívne nemohol byť nahradený novým
záväzkom.“</em></strong> V odôvodnení uznesenia zároveň pripomenul, že
z uzatvorenej dohody nie je zreteľné, v akom rozsahu boli práce naviac
vykonané, či boli zrealizované včas, ani to, či boli prevzaté stavebným
dozorom a či došlo ku kontrole správností a úplností platobných
dokladov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter