Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poisťovňa Dôvera nepodpíše zmluvu so stropkovskou nemocnicou

Minulý štvrtok zverejnila najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa
Dôvera zoznam nemocníc, s ktorými od 1. júla neuzavrie zmluvy
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na plánované výkony.

K už avizovaným nemocniciam v Medzilaborciach, Novej Bani, Hnúšti,
Modre a Púchove a pridala aj zariadenia v Hlohovci, Novom Meste nad Váhom,
Gelnici a Stropkove. Dôvera svoj krok odôvodňuje aj nedávnym prieskumom
spokojnosti klientov, podľa ktorého uvedené nemocnice nedosahujú
dostatočné parametre kvality a efektivity, nemajú vyhovujúce personálne
zabezpečenie a pre pacientov nezabezpečujú komplexnú liečbu.
„Informácia o neuzavretí zmluvy s našou nemocnicou na
ďalšie obdobie je podľa mňa predčasná. Deň predtým sme totiž
absolvovali rokovanie s regionálnou riaditeľkou Dôvery a uzavreli sme to
tak, že prebiehať budú ešte ďalšie rokovania. Pravdou je, že nám
ponúkli zmluvu len na určitý rozsah zdravotnej starostlivosti, ale takýto
návrh sme neprijali. Medializované informácie teda nepokladám za korektné,
pretože s poisťovňou ešte budeme jednať,“
reagoval na
zverejnené informácie konateľ Nemocnice Stropkov, s.r.o., Jozef Juhás.
Hovorkyňa Dôvery Andrea Devánová potvrdila, že so stropkovskou nemocnicou
rokovania prebehli, okrem toho boli vo všetkých spomínaných nemocniciach
vykonané kontroly a aj na základe ich výsledkov sa rozhodli nepodpísať
zmluvu na plánované výkony po 30. júni. Podľa A. Devánovej tunajšia
nemocnica nespĺňa požiadavky poisťovne na také zmluvné zariadenie, ktoré
sa o ich poistencov stará dostatočne kvalitne a efektívne. Konkrétne
nezabezpečuje komplexnú starostlivosť, v prípade komplikácií musí byť
pacient prevezený do inej nemocnice, poistenci Dôvery z regiónu už dnes
vyhľadávajú iné nemocnice a to dokonca platí nielen pri plánovanej, ale aj
v prípade akútnej starostlivosti. Poistenci z iných regiónov Stropkov
nepreferujú, nemocnica dosahuje nízku efektivitu a má nedostatočné
personálne zabezpečenie. Pacientom preto odporúčajú navštíviť nemocnice
vo Svidníku (15 km), Bardejove (47 km) a Prešove. „To, že
neuzavrieme zmluvu na plánované výkony je definitívne, akútnu zdravotnú
starostlivosť však budeme hradiť aj naďalej,“
zdôraznila A.
Devánová.
Ak aj poisťovňa neuzavrie so stropkovskou nemocnicou zmluvu, podľa konateľa
J. Juhása by to nemalo mať výrazné ekonomické dôsledky na jej fungovanie.
„Vlani sme na oddelení liečili mesačne asi troch-štyroch
poistencov Dôvery. Ročné výkony pre túto zdravotnú poisťovňu u nás
tvoria asi 15 %,“
doplnil J. Juhás. Uviedol tiež, že
z poistencov Dôvery, ktorí sú v starostlivosti nemocnice môžu viacerí
práve kvôli nezazmluvneniu nemocnice prestúpiť do inej poisťovne.
V stropkovskej nemocnici sú totiž hospitalizovaní predovšetkým pacienti
geriatrie a dlhodobo chorí obyvatelia okresu Stropkov, ktorí nemajú záujem
cestovať do zariadení vo Svidníku či Prešove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter