Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pohotovosť bude od augusta do 22.00

<p>Primátor Peter Obrimčák sa minulý týždeň vyjadril aj k téme zmeny
prevádzkovateľa lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v Stropkove a s ňou
súvisiacim skrátením časových intervalov zabezpečovania LSPP pre
dospelých a deti a dorast. Primátor zdôraznil, že mesto nebolo iniciátorom
zmien a dohodli sa na tom členovia vedenia Vranovskej nemocnice a Nemocnice vo
Svidníku.

<p>„Mám záujem za tom, aby mali ľudia v Stropkove a okolí
zabezpečenú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Preto som požiadal
riaditeľov oboch nemocníc, aby bola LSPP v Stropkove zabezpečovaná aj
naďalej do 22.00. Môj návrh bol akceptovaný a od 1. augusta bude aj
v Stropkove LSPP fungovať do 22.00 hod.,“
informoval
primátor poslancov. Dotkol sa aj problematiky priestorov, v ktorých je LSPP
zabezpečovaná. V záujme občanov je najvhodnejšie, aby ju lekári
(pediatri, všeobecní i stomatológovia) vykonávali v tých istých
priestoroch. Na to je však potrebné vytvoriť im vhodné priestorové
podmienky na výkon LSPP, čo by po rekonštrukcii polikliniky malo byť
naplnené.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter