Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Podporili projekty v Malej Poľane a Solníku

<p>Spolu 14 tis. eur z rezervy predsedníčky Vlády SR získali dve obce
okresu v rámci programu Náš vidiek. V Malej Poľane dokončia za 9 tis.
Dom smútku. Päťtisíc eur poputuje aj do Solníka, kde vďaka dotácii osadia
informačné tabule po náučnom chodníku v obecnom katastri.

<p>„Touto aktivitou chceme zviditeľniť a zvýšiť
informovanosť o unikátnych zákutiach tvrdého lužného lesa, s bobrími
hrádzami a pravidelne zaplavovanými aluviálnymi lúkami. V rámci projektu
budú dočasne vytvorené aj dve pracovné miesta. Trasa náučného chodníka
bude merať 2,8 km a bude poskytovať možnosť relaxu a oddychu občanom a
taktiež ostatným návštevníkom našej obce. Náučný chodník bude
informovať o sociálnych, kultúrnych a prírodných podmienkach nášho
regiónu a bude jediným svojho druhu v okrese Stropkov a
Svidník,“
priblížil cieľ projektu starosta Solníka
Ľubomír Karaman.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter