Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Podpora športov bez časového sklzu

<p>Príprava športovcov a ich účasť na Zimných olympijských hrách (ZOH)
v Soči sú už finančne zabezpečené. K 10. januáru 2014 mali Slovenský
olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a športové zväzy
zimných športov na svojich účtoch potrebné finančné prostriedky
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.</p>

<p>Vďaka operatívnemu postupu rezortu školstva sa podarilo zadministrovať a
schváliť žiadosti športových zväzov o dotácie na rok 2014 ešte
v priebehu decembra 2013. A to nielen s prihliadnutím na konanie olympiády
a paralympiády, ale aj preto, aby organizátori športových podujatí získali
finančnú podporu v čase, kedy sa ich podujatia realizujú. žiadosti
o dotácie sa v minulosti poskytovali v roku konania podujatia. To
spôsobovalo technické problémy a čakanie na financie. Po novom je tento
nesúlad odstránený tým, že žiadosti na aktuálny rok sa podávali koncom
minulého roka. Následne boli vyhodnocované a v týchto dňoch sa podpisujú
zmluvy o poskytnutí dotácie pre ostatné športy. Po ich obojstrannom podpise
a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv budú následne poukázané aj
dotácie. MŠVVaŠ SR prideľuje v roku 2014 dotácie na podporu športu
v rámci týchto viacerých výziev. Napríklad v rámci Športových
odvetví, Športovej prípravy vybraných športovcov, ale aj cez Odmeny
športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 a trénerov mládeže.
Dotácie tiež smerujú na Infraštruktúru osobitného významu, Organizovanie
významných medzinárodných a tradičných podujatí, Opatrenia osobitného
významu v oblasti športu, Šport a zdravie a tiež na Futbalové
štadióny.<br>
<strong><em>„Vybraní reprezentanti, ako aj Slovenský olympijský výbor
(SOV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) už dostali viac ako 80 percent
zo schválenej dotácie na tento rok. Tá bola v prípade podpory prípravy
vybraných reprezentantov schválená vo celkovej výške viac ako 3,2 milióna
eur. SOV a SPV majú na osobitné úlohy v športe, predovšetkým na
zabezpečenie účasti SR na zimnej olympiáde a paralympiáde, schválených
približne 1,149 mil. eur,“</em></strong> konkretizoval minister Dušan
Čaplovič.<br>
Podobne bolo z dotácií schválených na rozvoj športových odvetví
prednostne zabezpečené financovanie reprezentácie tzv. zimných športov, na
ktoré bolo k dnešnému dňu poukázaných spolu 3 865 000 eur, t. j. zhruba
90 % schválených prostriedkov, a športovo talentovanej mládeže, na ktorú
bolo poukázaných 557 000 eur, čo je zhruba 50 % schválených dotácií.<br
/>
Podpora mladých športových talentov sa prejavila aj vo financovaní
športových gymnázií, ktorým sa zvýšil koeficient na výpočet normatívu
na prevádzku z doterajších 2,0 na 2,5. To v praxi znamená, že kým
v roku 2013 dostávali na tento účel zhruba 124 eur na žiaka, v tomto
roku to bude o približne 30 eur viac.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ministra</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter