Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Podmienky prenájmu stropkovskej nemocnice

Podľa dôvodovej správy k prenájmu stropkovskej nemocnice sa dosiahne
zachovanie ústavnej starostlivosti priamo v meste Stropkov a ostatných skôr
neexistujúcich, alebo v súčasnej dobe utlmených činností vo Vranovskej
nemocnici, n.o.

Účel zachovaných lôžok v Stropkove bude predmetom rokovaní
s poisťovňami. Predpokladá sa zachovanie geriatrie a doliečovacieho
oddelenia s novozriadeným domovom ošetrovateľskej starostlivosti.
Mesto Stropkov ukončí súčasnú nájomnú zmluvu na nehnuteľný majetok
s Nemocnicou Stropkov, s.r.o., prevádzkujúcou nemocnicu a lekáreň.
Zároveň na nehnuteľný majetok uzavrie novú zmluvu s Vranovskou nemocnicou,
n.o., na dobu 30 rokov. V časti hnuteľného majetku bude použitá podobná
zmluva, ale medzi Nemocnicou Stropkov, s.r.o., a Vranovskou nemocnicou, n.o. Obe
zmluvy by mali byť za symbolických 1,- Sk.
Prenajímané nehnuteľnosti sa Vranovská nemocnica, n.o., zaviaže používať
na zabezpečovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a iných činností
s tým súvisiacich. Okrem toho sa do konca roka 2009 zaväzuje zriadiť
minimálne 10 nových lôžok domova ošetrovateľskej starostlivosti.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter