Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poddukliansky knihovník

obrazekTak už to na tom svete
chodí, niečo sa končí a niečo začína. Skončil sa práve tohtoročný
mesiac marec, ktorý je hlavne pre nás, knihovníkov, tradične mesiacom knihy.
Knihy, ktorá je najväčším priateľom človeka od vynálezu kníhtlače a
ktorá patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
A čo sa začína?

Keďže si dnes už ťažko vieme predstaviť svoj život bez techniky a
internetu, patrí to k našej dobe a celkovému vývoju, rozhodli sme sa aj my
v Podduklianskej knižnici vo Svidníku zapojiť do tohto fenoménu dnešnej
modernej spoločnosti a to vydávaním elektronického časopisu pre
knihovníkov, ale aj pre našich používateľov a pre ostatných
návštevníkov internetu, ktorí si nájdu chvíľku času a nazrú na stránky
tohto časopisu, ktorý bude od apríla 2010 dostupný vo formáte PDF na
webovej stránke www.podduklianskakniznica.sk.
Keďže sme ešte len na začiatku náš časopis je zatiaľ iba
občasníkom.
Už sám názov časopisu Poddukliansky knihovník hovorí, že príjemcami
časopisu budú predovšetkým knižnice a knihovníci Svidníckeho regiónu.
Časopis vyjde aj klasickou tlačenou formou, pretože klasika má aj
v dnešnej dobe stále svoje kúzlo.
Keď sme sa zamýšľali nad vydávaním a obsahovou náplňou časopisu a
zvažovali jednotlivé rubriky, prišli sme k záveru, že by bolo dobre
podeliť sa so svojimi skúsenosťami v oblasti knihovníctva, s poskytovaním
knižničných a informačných služieb s ostatnými knihovníkmi nášho
regiónu, ale aj s ostatnými knihovníkmi aj neknihovníkmi. Venovať by sme
sa chceli rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, novým
knihám, službám našej knižnice, a v budúcnosti by sme privítali
informácie o podujatiach a živote ostatných knižníc nášho regiónu.
V prvom čísle nášho časopisu okrem iného nájdete rôzne rubriky, ako
napr. Knižnica pre všetkých, kde sa dozviete o obľúbených knihách
našich používateľov prostredníctvom nástenky na ktorej vyjadrujú svoje
pocity a dojmy z prečítaných kníh. Predstavíme Vám aj vlastnú tvorbu
našich knihovníčok, prečítate si krátke anotácie kníh, ktoré vyšli
v poslednom čase na knižnom trhu, na svoje si prídu aj tí, ktorí majú
radi rôzne krížovky, hádanky, rébusy, ale aj tí, ktorí sa radi zasmejú.
Nájdete tam niečo aj z jazykového okienka, aké medzinárodné dní sme si
v prvých troch mesiacoch roka pripomenuli, ale aj Galériu slávnych
osobností. Pre elektronické vydávanie časopisu sme sa rozhodli nielen pre
nižšie finančné náklady, ale hlavne pre prístup neobmedzeného počtu
používateľov, ktorým umožnime listovať v časopise. Prispievateľmi do
nášho periodika sú zatiaľ iba knihovníci našej knižnice, no veríme, že
postupom času sa k nám pridajú aj naši profesionálni i neprofesionálni
knihovníci regiónu, čitatelia a možno aj knihovníci ostatných
knižníc.
A čo dodať na záver, iba ak to, aby sa nášmu novému časopisu darilo, aby
mal dostatok nielen čitateľov, ale aj prispievateľov a redakcia časopisu,
aby mala vždy dobrú ruku pri výbere príspevkov, veď knižnice a internet
predsa môžu v spoločnosti existovať vedľa seba a vzájomne sa
dopĺňať.
Nadežda Mičáková, PK Svidník

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter