Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má nové moderné priestory

Prešovský samosprávny kraj tu preinvestoval viac ako 834 tisíc eur

Rekonštrukcia a prístavba budovy Podduklianskeho osvetového strediska (POS) vo Svidníku je hotová. Po 2,5 ročnom stavebnom ruchu sa vytvoril priestor pre miestne folklórne súbory, ale aj výstavy a tvorivé dielne. Prešovský samosprávny kraj tu preinvestoval viac ako 834 tisíc eur.

„Dňa 17. decembra 2020 prestrihnutím pásky bola slávnostne odovzdaná prístavba budovy Podduklianskeho osvetového strediska. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v úzkom kruhu v súvislosti s dodržiavaním prísnych epidemiologických opatrení za účastí predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Milana Majerského, poslancov Prešovského samosprávneho kraja, primátorky mesta Svidník M. Ivančovej, riaditeľov kultúrnych organizácií v meste Svidník a zástupcov spoločnosti H.K.K.mont s.r.o.,“ uviedla riaditeľka POS Svidník Mária Pajzinková.

„Prístavba pozostáva z multifunkčnej sály na prízemí a celé poschodie tvorí tanečná sála s technickým zázemím. Touto stavbou v meste Svidník pre folkloristov sa vytvorili priestory, ktoré spĺňajú všetky štandardy súčasnej doby,“ priblížila a dodala:

„Prvotnú podporu pre výstavbu tohto objektu osvetové stredisko dostalo od bývalého predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pána Petra Chudíka na podnet poslanca PSK pána Petra Pilipa. Bolo to ešte v roku 2017 pri oslavách 20. výročia založenia DFS Makovička, kedy na otvorenej scéne svidníckeho amfiteátra v programe účinkovalo 170 detí – členov súboru. Táto myšlienka bola podporená aj súčasným predsedom PSK  pánom Milanom Majerským a poslancami PSK.“

V novej budove sa vytvorila tanečná sála, šatne, krojovňa, taktiež sa tu nachádzajú sociálne zariadenia, sprchy, špeciálna skladacia tribúna, baletizol i výťah. Okrem toho sa zrekonštruovala historická budova POS, ktorá je s prístavbou prepojená chodbou. Tiež sa opravil plot a zrekonštruoval dvor, kde sa vytvoril aj priestor na parkovanie.

„Do prístavby novej bezbariérovej budovy a čiastočnej rekonštrukcie historickej budovy Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku sme preinvestovali viac ako 834 tisíc eur. Teší ma, že sme tak mohli vytvoriť kultúrne centrum pre talenty v dvoch regiónoch, okresu Svidník a Stropkov, ktoré osvetové stredisko pokrýva. Folklórny súbor Makovica a Detský folklórny súbor Makovička už nebudú musieť cvičiť v prenajatých priestoroch, ale v úplne novej tanečnej sále v pôsobnosti krajskej samosprávy,“ skonštatoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku svojou pôsobnosťou pokrýva obce a mestá dvoch okresov, a to Svidníka a Stropkova (cca 63-tisíc obyvateľov). Je tiež tvorca i spolutvorca kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Pripravuje a realizuje najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie prezentačné a vzdelávacie podujatia. 

„Samotná výstavba objektu (po dlhom procese verejného obstarávania) sa začala až v júni 2018. Celkovo bolo preinvestovaných viac ako 830 tisíc eur, z čoho samotná prístavba stála cca 700 tisíc eur. Prestrihnutím pásky naši folkloristi – dnes už takmer 65-ročná Makovica a 23 ročný detský folklórny súbor Makovička dostali do užívania účelové priestory. Avšak tieto priestory sú určené aj pre záujemcov o rôzne iné žánre kultúry, tak pre tvorcov ako i divákov. Pevne veríme, že nepriaznivá pandemická situácia čoskoro pominie a my v osvetovom stredisku sa vrátime k práci, ktorú máme nesmierne radi a objekt bude žiť hudbou, spevom, tancom, umením,“ uzatvára Pajzinková z POS vo Svidníku.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter