Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poďakovanie

Výbor Denného centra pri MsÚ Stropkov zorganizoval dňa
27.8.2019 slávnostné posedenie z príležitosti ukončenia tretej etapy
rekonštrukcie priestorov Denného centra a dodatočnej oslavy Dňa matiek.
Slávnosť začala prestrihnutím pásky, ktorého aktu sa zúčastnili
primátor mesta O. Brendza, jeho zástupca P. Lehocký a riaditeľ mestského
podniku Služba D. Lukáč za sprievodu súboru Stropkovčani. Po privítaní sa
v následnom príhovore predseda Denného centra J.Verba poďakoval vedeniu
mesta za prevedenú rekonštrukciu ako aj riaditeľovi mestského podniku
Služba D. Lukáčovi za kvalitne prevedené práce. Následne vystúpil
primátor mesta, ktorý prehodnotil celý priebeh rekonštrukcie, ktorou sa
zveľadil stánok seniorov mesta Stropkov, čo sa odzrkadľuje aj pribúdajúcim
počtom členov. V ďalšej časti svojho vystúpenia sa milými slovami
prihovoril k ženám – matkám, kde zdôraznil úlohu žien – matiek, tak
potrebnú pre dnešok. Záverom svojho vystúpenia odovzdal za asistencie svojho
zástupcu P. Lehockého ženám ruže. Po slávnostnom prípitku prednesenom
primátorom mesta a chutnou večerou s občerstvením, zábava pokračovala
v dobrej nálade.
Výbor denného centra
Autor foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter