Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poďakovanie

Dovoľte mi, v mene svojom aj v mene našich prijímateľov poďakovať
všetkým štedrým darcom za finančnú podporu, ktorá nám bola odovzdaná
primátorom mesta Stropkov. Nesmierne si to vážime. Vážime si aj to, že sa
môžeme zúčastňovať na kultúrnych i spoločenských podujatiach
organizovaných mestom. Ďakujem Vám, že nás beriete ako seberovných a
umožňujete nám mať pocit neoddeliteľnej súčasti Stropkova. Ďakujem, že
ste nápomocní pri integrácii našich prijímateľov do spoločnosti. Veľa to
pre nás znamená. Všetky darované peniaze budú použité iba pre
prijímateľov na financovanie výletov, športových podujatí, návštevu
pútnických miest, kultúrnych pamiatok a pod. Aj vďaka Vašej štedrosti si
rozšíria svoje obzory poznania okolia.
Spolu so zamestnancami a prijímateľmi Domova sociálnych služieb v Stropkove
Vám želáme zdravie, šťastie, pohodu a porozumenie v kruhu rodiny,
v pracovnom i spoločenskom živote.
Mária Kurilcová, riaditeľka DSS v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter