Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Pod vlekom sa uskutočnila výtvarná súťaž Svet farieb

V piatok 20. júna sa uskutočnil už štvrtý ročník výtvarnej
súťaže Svet farieb, ktorú zorganizovalo Rehabilitačné stredisko pri DSS
v Stropkove.

Na tomto podujatí sa okrem domácich zúčastnili aj klienti
z rehabilitačných stredísk z Lipian, Humenného, Sniny, Hanušoviec
n/Topľou a vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu a priateľské vzťahy prijali
pozvanie aj žiaci a pedagógovia zo Špeciálnej školy zo Svidníka. Po
prezentácii súťažiacich všetkých prítomných privítal riaditeľ DSS Ján
Melník. Nasledovala prehliadka stropkovského ZOO parku, po ktorej sa
účastníci súťaže presunuli do areálu Pod vlekom a tam sa už venovali
výtvarným aktivitám. Okrem maľovania na prírodný materiál a na textil, sa
mohli deti a dospelí s mentálnym alebo telesným postihom oboznámiť aj
s prácou s hlinou na hrnčiarskom kruhu, ktorú prezentoval známy
stropkovský výtvarník Daňo Soóš. Tí smelší si sadli aj za hrnčiarsky
kruh a pokúšali sa vytvoriť jednoduché hlinené predmety. Po obede bolo na
rade vyhodnotenie výtvarných prác. „Neudeľovali sme miesta,
každý zo zúčastnených je pomyselným víťazom. Vyhodnotili sme len
najlepšiu prácu z každého rehabilitačného strediska. Takto chceme deti
motivovať, aby sa z roka na rok zlepšovali,“
vysvetlila
vedúca RHS Stropkov Emília Štochmalová a dodala, že každý účastník
dostal cenu v podobe balíčka s výtvarným materiálom. Okrem toho
obdŕžali jednotlivé rehabilitačné strediská diplomy a maskotov súťaže,
ktorých špeciálne na túto príležitosť vyrobili stropkovskí klienti.
„Snaha týchto detí o výtvarné vyjadrenie sa nedá s ničím
porovnať. Je dobré, že majú možnosť vyskúšať si tu rôzne výtvarné
techniky. Od týchto detí neočakávame žiadne zázraky, každé má
zručnosti na úrovni adekvátnej svojmu zdravotnému stavu. Každý ročník sa
snažíme spestriť nejakou netradičnou výtvarnou technikou, tento rok tu pán
Daňo Soóš prezentoval prácu s hlinou a s hrnčiarskym
kruhom,“
povedal J. Melník a dodal, že vysoko oceňuje
ústretovosť zamestnancov TJ Slávia Stropkov, ktorí umožňujú klientom DSS
využívať prekrásny areál Pod vlekom a vychádzajú im v každom ohľade
maximálne v ústrety.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter