Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počiatky stropkovského hradu

Kde siahajú počiatky Stropkovského hradu? Na túto otázku sa pokúsime
dať odpoveď v nasledujúcom článku.

O Stropkove chýbajú vzácne listiny z pred roka 1404, ktoré by nám
podali obraz jeho dejín od počiatkov. Absencia stredovekého materiálu vedie
k neľahkej úlohe, pokúsiť sa z dostupných materiálov podať čo
najpravdivejší obraz o jednotlivých etapách vývoja mesta. My sa pokúsime
načrtnúť počiatky stredovekého hradu, ktorý zanikol v roku 1814 pri
veľkom požiari.
Prvá známa zmienka o Stropkovskom hrade je v dvoch donačných listinách
kráľa Žigmunda Luxemburského. Kráľ 10. 07. 1408 vydal opätovnú
donáciu Imrichovi Perínskemu na mestečko Stropkov, kaštieľ Thoporo a
všetky dediny, ktoré patrili k tomuto hradu. Podrobnosti o hrade sa
nachádzajú v honosnejšom vydaní donačnej listiny, na ktorej sú privesené
pečate panovníka a 4 najvýznamnejších hodnostárov krajiny. O Aké
podrobnosti ide? Sú to pomenovania ako: kaštieľ Thoporo (castellum Thoporo) a
hrad (castrum). Nová donácia na Stropkov bola Imrichovi Perínskemu vydaná
opätovne 22. 05. 1410. V prepise tejto listiny Leleským konventom
z 01. 08. 1410 sa uvádza mestečko Stropkov s kaštieľom a opevnením
(oppidi castelli seu fortalitii). Nakoniec kráľ povolil Imrichovi v roku
1411 postaviť v Stropkove alebo na území Modrého Poľa postaviť hrad,
ktorý by Perínskovcov reprezentoval. Vybrali si Stropkov. Čo nám všetky
tieto informácie ponúkajú?
V stredovekých prameňoch a povoleniach kráľa Žigmunda Luxemburského je
najčastejšie používaným termínom pre opevnenú lokalitu castrum alebo ako
aj v našom prípade castellum seu fortalicium. Opevnenie mohlo byť kamenné
alebo drevené. Hlavnou obytnou budovou bol palác situovaný v hrade. V jeho
blízkosti bola hradná kaplnka situovaná v blízkosti paláca alebo
komponovaná do jeho architektúry. V našom prípade v blízkosti paláca
stál kostol. Aby to bolo jasné, Castellum bol vidiecky šľachtický dom –
kúria, ktorý bol opevnený v štýle fortalitia, niečo ako hrad. To
znamená, že pred rokom 1408 stál v Stropkove šľachtický dom
v blízkosti kostola. Tieto 2 objekty boli obohnané kamenným alebo dreveným
opevnením. Kto dal postaviť hrad v Stropkove?
Listina z roku 1408 spomína castellum – šľachtickú kúriu pod názvom
Thoporo a všetky majetky panstva, ktoré patria k jeho hradu. Čo znamená
pomenovanie Thoporo? Balickovci boli poľská šľachtická rodina z Ossolina,
ktorý mali vo svojom erbe sekeru – Tópor. Z tejto strohej
informácie vieme dedukovať, že práve Balickovci, či už Prokop v rokoch
1398 – 1401 alebo Andrej, Ján a Mikuláš Balickovci v rokoch 1404 –
1408 dali postaviť castellum a opevnenie, ktoré bolo najpravdepodobnejšie
drevené. Či dal nejaké opevnenie postaviť Ladislav Ákoš, syn Mikuláša sa
môžeme len domnievať, pretože žiaden prameň na to neodkazuje. Po roku
1408 Perínskovci prestavali hrad do kamennej podoby, hoci v Stropkove nemali
svoje sídlo. Hrad spravovali kasteláni. A ako hrad vyzeral, môžeme tiež
len predpokladať. Jediná zachovaná podoba hradu v pôdoryse je z roku
1767. S určitosťou môžeme tvrdiť, že až Peteovci z Gerše si hrad
postupne prestavovali a dostavovali na pôvodnom mieste do svojej podoby známej
z roku 1767.
MsÚ – Mgr. Ľuboslav Šmajda
Zdroje:
https://archives.hungaricana.hu/…view/101943/?…
DL 9671
https://archives.hungaricana.hu/…/view/99409/?…
DL 9432
SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku.
Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-85174-42-1.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter