Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Počiatky mestečka Stropkov

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa v priestoroch Krajského múzea
v Prešove (Rákociho paláca) uskutočnila konferencia zameraná na
„Šľachtické rody na východnom Slovensku v stredoveku a novoveku“.

V 18 blokoch sa predstavili rôzny prednášajúcimi s krásnymi
príspevkami o šľachtických rodoch a ich sídlach. Medzi nimi bola aj naša
rodáčka Mgr. Stanislava Rovňáková s príspevkom „Rod Pethő –
história a genealógia rodu“, šľachtický rod, ktorý pozdvihol mesto
Stropkov na inú úroveň. O meste Stropkov bol aj príspevok „Počiatky
mestečka Stropkov“, ktorý odprezentoval mestský historik Mgr. Ľuboslav
Šmajda. Tento príspevok bol zameraný na šľachtické rody uvedené v prvej
písomnej zmienke o Stropkove z roku 1404. Zistili sa nové, doposiaľ
neuverejnené informácie, ktoré pomohli posunúť dejiny mesta a obohatiť ich
práve v známych počiatkoch mestečka. Počas príspevku bola taktiež
vyvrátená fáma o zmienke z roku 1245.
Teraz sa táto prednáška uskutoční aj v stropkovskom kaštieli
17. októbra o 19:00 hodine. Príďte si ju vypočuť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter