Pochovali rehoľného kňaza o. Štefana Kitľana

<p>Vo štvrtok
26. januára 2012 odovzdal svoju dušu do rúk svojho Vykupiteľa vo veku
69 rokov rehoľný kňaz o. Štefan Kitľan. Príčinou smrti bola mozgová
príhoda a následné komplikácie.

<p>Štefan Kitľan sa narodil 6. januára 1943 v Korunkovej, v rodine
gréckokatolíckeho kňaza Andreja Kitľana a Márie rod. Lackovej. Po smrti
otca v roku 1949 sa rodina presťahovala do Stropkova. Tu absolvoval
základnú a strednú školu. Po skončení strednej školy pracoval
v Slovenskej sporiteľni.
V Stropkove sa stretol s redemptoristami a rozhodol sa svoj život zasvätiť
Bohu. Po skončení noviciátu 1. októbra 1972 zložil prvé rehoľné
sľuby. Večné rehoľné sľuby zložil 1. októbra 1975.
V rokoch 1975 – 1980 absolvoval filozoficko-teologické štúdiá na CMBF
v Bratislave. Dňa 15. júna 1980 ho preosvietený vladyka dr. Joachim Segedi
zo Záhrebu vysvätil v prešovskej katedrále za kňaza.
Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna 1980 slávil v Chráme
Cyrila a Metoda v Stropkove primičnú Službu Božiu, za účasti veľkého
množstva veriacich. Slávnostnú kázeň predniesol o. Oto Zima z Havaja.
Ako kňaz pôsobil v Michalovciach, Lomnom, Závadke, Kolonici, Starej
Ľubovni, Porúbke, Brezničke, Jakubanoch, Stropkove, Korunkovej.
Bol sociom a potom magistrom noviciátu redemptoristov v Stropkove a
Korunkovej. Od roku 2008 bol poverený duchovnou správou sestier
redemptoristiek vo Vranove nad Topľou.
O. Štefan Kitľan bol dobrosrdečný, mal veselú a pokojnú povahu. Rád sa
modlil a študoval. Z veľkou obľubou sa venoval čítaniu Svätého Písma.
Nové knihy, ktoré čítal s veľkým zápalom, ochotne odporúčal aj druhým
pre ich duchovný a intelektuálny rast. Pre svoju múdrosť a sčítanosť sa
stal obľúbeným spovedníkom a duchovným vodcom pre mnohých veriacich,
kňazov a spolubratov. Vedel bratsky prijať a povzbudiť. Hoci nebol
temperamentnej povahy, predsa bol veľmi dobrým kazateľom. Slávenie
Eucharistie prežíval s veľkou pobožnosťou a dôstojnosťou.
Mal rád prírodu, v ktorej obdivoval veľkosť Boha a jeho stvoriteľského
diela. Bol človekom, ktorý mal rád fyzický pohyb. Zvlášť futbal bol jeho
veľkou radosťou. Hral ho aktívne, a tiež v Stropkove často navštevoval
zápasy miestneho futbalového klubu.
Smrť stále prekvapí a aj jeho smrť nás prekvapila. Pán života si ho
povolal k sebe vo veku 69 rokov. Odišiel nečakane, ale veríme, že
pripravený a s úsmevom na tvári predstúpil pred svojho Pána a
Spasiteľa.
V mene našej rehole a rodinných príbuzných ďakujeme za všetky prejavy
sústrasti a modlitby. Zvlášť ďakujeme našim vladykom o. arcibiskupovi a
metropolitovi Jánovi, o. biskupovi Milanovi, kňazom, rehoľníkom a
rehoľníčkam a všetkým Vám prítomným. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí
vyjadrili svoje kondolencie telefonicky či písomne.
Nech mu je večná pamiatka!
-kr-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter