Počet zamestnancov úradu klesol o jedného

<p>Primátor Peter Obrimčák informoval na septembrovom rokovaní
zastupiteľstva o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu. Od
1. októbra zrušil Odbor regionálneho rozvoja, prípravy a koordinácie
projektov s troma zamestnancami. Jeho agendu preberal Odbor výstavby,
regionálneho rozvoja a životného prostredia. Poslanci vzali túto informáciu
na vedomie bez pripomienok. Primátor sa na našu otázku, čo ho viedlo
k zrušeniu odboru vytvoreného len pred poldruha rokom, vyhol odpovedi a
v zaslanom stanovisku skonštatoval:

<p>„Po znížení počtu zamestnancov bola upravená organizačná
štruktúra MsÚ.“
Pripomeňme, že spomínaný odbor vytvoril
pre novoprijatých zamestnancov úradu, ktorí sa v lete vrátili späť na
funkcie do štátnej správy. Zaujímavý je však fakt, že kým úrad opustili
spomínaní dvaja ľudia, počet úradníkov podľa novej organizačnej
štruktúry klesol reálne len o jedného. Prednosta Ivan Kleban pritom
nedávno informoval, že na ich miesta nebudú prijatí noví zamestnanci. Jedna
funkcia tu teda zjavne prevyšuje. Za rok a pol svojej činnosti pripravil odbor
deväť nových projektov – dva z nich neboli schválené, päť sa
nachádza v procese hodnotenia a dva sú v prípravnej fáze. Okrem toho
zabezpečoval zrušený odbor administratívu spojenú s už realizovanými
projektmi.
V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry MsÚ a odchodom dvoch
pracovníkov prenikla na verejnosť informácia, že mesto plánuje s jedným
z nich uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti zameranú na zabezpečovanie
verejných obstarávaní samosprávy. Mesačná odmena mala predstavovať
niekoľko stoviek eur. Predminulý týždeň sme sa opýtali prednostu I.
Klebana, čo je na tom pravdy. K 5. októbru dohoda na výkon takejto práce
nebola podpísaná. „Avšak v prípade potreby bude dohoda
uzavretá,“
nevylúčil I. Kleban.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter