Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počet včelárov na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) presadilo
nové nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení
zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva. Predchádzalo
mu júnové schválenie nového Národného programu stabilizácie a rozvoja
slovenského včelárstva Európskou komisiou. Včelári sa tak môžu tešiť
na nové, efektívnejšie a modernejšie opatrenia.

„Počet včelárov na Slovensku je dnes najvyšší za
posledných 20 rokov. Slovensko je aj vďaka našej intenzívnej štátnej
podpore jednou z mála krajín Európskej únie, kde ich počet narastá. Dnes
máme na území registrovaných viac ako 19 150 včelárov s viac ako
305 000 včelstvami. Pred 10 rokmi bolo pritom na Slovensku o takmer 100 000
včelstiev a 5 000 včelárov menej. Nepoľavíme však ani napriek týmto
pozitívnym číslam. Včelárov bude táto vláda aj SNS intenzívne
podporovať,“
uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka
vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Nové „včelárske opatrenia“ sú efektívnejšie, modernejšie a
prinášajú aj viaceré novinky. Zlepší sa boj proti škodcom a chorobám
včelstiev. Pomoc príde včelárom s obnoveniami stavu včelstiev a agrorezort
prispeje aj k rozvoju výskumu. Dôležité sú aj opatrenia na spoluprácu
s orgánom uskutočňujúcim výskum pre monitorovanie zdravotného stavu
včiel alebo výskumu ich zdravia, keďže včely trápia parazity, či choroby
ako je klieštik, či mor včelieho plodu, ktoré k nám boli dovezené zo
zahraničia. Prostriedky budú smerovať aj na monitorovanie vplyvu prípravkov
na ochranu rastlín a mnoho ďalších, nových opatrení. Rozšíri sa
takzvaná technická pomoc, ale aj s podpora laboratórií, aby Slovensko
vedelo lepšie zisťovať regionálny pôvod medu a identifikovať falšovaný
med. Práve ten totiž ohrozuje poctivých slovenských včelárov.
Národný program stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva z dielne
agrorezortu bol vypracovaný v úzkej spolupráci s reprezentatívnymi
organizáciami v sektore včelárstva, ktorý Slovenskej republike schválila
Európska komisia 11. júna 2019. Nové „včelárske“ nariadenie vlády
bolo schválené v októbri 2019. Na základe týchto dokumentov sa počas
obdobia troch včelárskych rokov 2019/2020 až 2021/2022 poskytuje finančná
pomoc z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu na vykonávanie
opatrení, ktoré požadovali samotní včelári prostredníctvom svojich
zástupcov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter