Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji klesá, ale vek sobášiacich i rozvádzajúcich sa rastie

V priebehu roka 2018 v Prešovskom kraji vstúpilo do
manželstva
4 964 párov. V porovnaní s rokom 2017 počet
sobášov klesol o 223. Na tisíc obyvateľov stredného stavu kraja pripadlo
6 sobášov. V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov na tisíc
obyvateľov zaznamenal okres Sabinov (7,2) a najmenej okres Humenné (5,3).

Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať
rokov vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a
nevesty takmer 29 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných
partnerov, keď ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do
svojho prvého manželstva. Najvyšší priemerný vek ženíchov (33,9 roka)
i neviest (31,1 roka) bol zaznamenaný v okrese Poprad. Naopak, najnižší
priemerný vek ženíchov (29,2) bol v okrese Kežmarok a neviest (26,9)
v okrese Sabinov.
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine
25 – 29 ročných (1 776 ženíchov, 2 037 neviest). Druhou
najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 –
34 ročných (1 222) a u neviest to bola kategória 20 – 24 ročných
(1 110 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 39 mužov vo veku 65 a viac
rokov a 20 žien v rovnakom veku.
V roku 2018 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 003
manželstiev, čo je oproti roku 2017 o 20 rozvodov menej. Na 100 sobášov
v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej
republiky. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Medzilaborce (35,2)
a najmenej v okrese Sabinov (12,5).
Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 40 rokov a mužov
43 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien
i mužov vzrástol v priemere o 3 roky. Priemerná dĺžka
trvania rozvedeného manželstva
v kraji predstavovala
15,4 roka. V roku 2018 sa rozviedlo 212 párov, ktorých manželstvo trvalo
25 rokov a dlhšie. Do 2 rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo
39 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia príčina
rozvodu
manželstva u oboch pohlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť
pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 64,7 %
rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi
rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera (9,7 %) a alkoholizmus
(8,7 %), zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie
(16,5 %), za nimi nasledovali ostatné príčiny (7,4 %) a nevera (5,5 %).
V roku 2018 bolo ukončených rozvodom 58,8 % manželstiev
s maloletými deťmi.
Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá
s jedným dieťaťom.
ŠÚ SR Prešov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter