Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počet návštevníkov Prešovského kraja v prvom polroku opäť vzrástol

Počas prvého polroka 2018 navštívilo Prešovský kraj 437 638
návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast 6,3 %.
Zároveň Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2018 najvyšší počet
prenocovaní domácich turistov spomedzi všetkých slovenských krajov.
Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Od januára do konca júna 2018 prenocovalo v Prešovskom kraji 437 638
návštevníkov. Priemerná doba pobytu bola tri noci. Turisti tak v kraji
strávili 1 311 394 nocí.
V porovnaní s prvým polrokom 2017 ide o celkový nárast počtu
návštevníkov v Prešovskom kraji o 6,3 %. Celoslovenský priemer rastu
počtu návštevníkov je 3,6 %. Prešovský kraj je tretím najviac
navštevovaným krajom na Slovensku (po Bratislavskom a Žilinskom kraji). Kým
niektoré kraje zaznamenali pokles domácich návštevníkov, naopak,
Prešovský kraj prilákal o 18 257 Slovákov viac ako v minulom roku (6,1%
nárast). Prešovský kraj dosiahol v prvom polroku najvyšší počet
prenocovaní domácich návštevníkov (22 % v rámci celej SR). Slováci
strávili v kraji 954 798 nocí, priemerne sa ubytovali na tri noci. Viac
domácich návštevníkov má len Žilinský kraj, avšak s nižším počtom
prenocovaní.
Takmer 28 % návštevníkov v prvom polroku v Prešovskom kraji tvorili
zahraniční turisti. Spolu ich do ubytovacích zariadení zavítalo 120 748,
s priemernou dobou pobytu tri noci. Aj tu počty medziročne narástli,
konkrétne o 6,8 %. Z pohľadu zahraničných návštevníkov je kraj tretím
najviac navštevovaným na Slovensku.
„Podľa predbežných údajov pozitívne čísla priniesli aj
letné mesiace. Kým júl medziročne zaznamenal mierny pokles, pod ktorý sa
podpísalo daždivejšie počasie, sezónu podľa informácií z oblastných
organizácií cestovného ruchu dobehol úspešný august,“

uviedol Martin Janoško, riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu
(KOCR) Severovýchod Slovenska.
„K našim aktivitám na prilákanie návštevníkov a
spríjemnenie ich pobytu patrí okrem marketingových aktivít aj rozvoj prvkov
turistickej infraštruktúry. Aj v tomto roku sme na tento účel vyčlenili
financie z nášho rozpočtu a získali sme dotáciu od Ministerstva dopravy a
výstavby SR, spolu takmer 53 000 eur,“
informoval Janoško.
V priebehu jesenných mesiacov budú dokončené práce na údržbe
cyklistických a bežeckých tratí v Levočských vrchoch, na Hornom Zemplíne
pribudne deväť informačných tabúľ s mapami. V spolupráci s OOCR
Región Šariš bude v okresoch Prešov a Sabinov doplnené cyklistické
značenie na 9 smerovníkoch a 23 tabuliach, v oblasti tiež pribudnú
ďalšie hnedé turistické tabule. S OOCR Šariš Bardejov prebiehajú práce
na obnove areálu rekreačného jazierka v Bardejovských Kúpeľoch a ďalšie
aktivity v rozličných oblastiach kraja.
V roku 2017 navštívilo Prešovský kraj 894 173 návštevníkov
ubytovacích zariadení, ktorí v kraji strávili 2 790 308 nocí.
Zahraniční návštevníci tvorili 31 % z celkového počtu návštevníkov.
Historicky išlo o najvyššie čísla domácich i zahraničných
návštevníkov a ich prenocovaní v Prešovskom kraji.
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter