Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počet elektronicky komunikujúcich sa každý deň zvyšuje

Počet elektronicky komunikujúcich daňových subjektov s finančnou
správou sa každý deň zvyšuje. Aktuálne je na elektronickú komunikáciu
s finančnou správou zaregistrovaných 555 021 daňových subjektov.

Pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou sa daňové
subjekty registrujú priebežne. Aktuálne je zaregistrovaných už viac ako
555 000 daňových subjektov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000,
začiatkom septembra 2018 približne 550 000.
Neodkladať registráciu na portáli finančnej správy už nemôžu najmä tie
fyzické osoby podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania
k dani z príjmov za rok 2017 na koniec septembra. Do 1.10.2018 musí
daňové priznanie k dani z príjmov za 2017 odovzdať celkom 19 260
fyzických osôb a 918 právnických osôb. Ide o daňovníkov, ktorí mali
zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia. Fyzické osoby podnikatelia, ktoré
budú podávať odložené daňové priznanie, by preto nemali odkladať
registráciu na portáli finančnej správy.
Finančná správa zjednodušila proces registrácie a autorizácie na portáli
finančnej správy. Najdôležitejšou zmenou je zjednotenie registrácie a
autorizácie do jedného kroku. Ide o uľahčenie procesov tým fyzickým
osobám podnikateľom, ktoré konajú vo svojom mene – nemusia absolvovať
krok autorizácie. Stačí po vyplnení registračného formulára zaškrtnúť
políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie“ priamo
pod formulárom. Autorizáciu za subjekt vykoná finančná správa.
Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať
až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu,
prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú
komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a teda najneskôr do
januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018), resp. do
konca marca 2019 (podanie DP k dani z príjmov za 2018).
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter