Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počas zimnej údržby je zakázané parkovať na uliciach

Mestská polícia Stropkov upozorňuje vodičov a držiteľov motorových
vozidiel na platné VZN č. 6/2016 o parkovaní a státí vozidiel na
verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území mesta
Stropkov. Pracovníci mestského podniku Služba zabezpečujúci zimnú údržbu
každoročne upozorňujú na problém s parkovaním motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách, hlavne v lokalitách s rodinnými domami. Táto
skutočnosť im bráni pri odhŕňaní snehu a hrozí aj riziko kolíznych
situácií.
Predmetné VZN v § 6 zakazuje v čase zimnej údržby stáť a parkovať
vozidlám na miestnych komunikáciách. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie
snehu z miestnych komunikácií a posyp komunikácií, ak snehová pokrývka je
viac ako 5 cm. Žiadame preto všetkých vlastníkov motorových vozidiel, aby
v záujme bezproblémového zabezpečenia údržby rešpektovali jednotlivé
ustanovenia predmetného VZN.
-msp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter