Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počas Sviatku všetkých svätých avizujú policajti preventívne akcie

<p>V súvislosti s nadchádzajúcim Sviatkom všetkých svätých a zvýšenou
migráciou obyvateľstva prijal Policajný zbor Slovenskej republiky opatrenia
na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

<p>„Podmienky cestnej premávky v jesennom a zimnom období si od
jej účastníkov vyžadujú dôsledné dodržiavanie najmä tých pravidiel,
ktoré majú bezprostredný vplyv na jej bezpečnosť a plynulosť. Vo vzťahu
k nemotorovým účastníkom cestnej premávky je dôležité, aby vodiči
rešpektovali práva chodcov a cyklistov na vozovke, najmä na priechode pre
chodcov a boli predvídaví,“
apeluje riaditeľ Okresného
riaditeľstva PZ vo Svidníku pplk. Ing. Peter Hájnik a poukazuje na
alarmujúci stav v cestnej premávke za predchádzajúci mesiac.
„Na základe mimoriadne nepriaznivých ukazovateľov počtu a
následkov dopravných nehôd v mesiaci október 2011, ku ktorým došlo
v príčinnej súvislosti s porušením dodržiavania rýchlosti jazdy
vozidiel a nedodržaním povinnosti vodičov vo vzťahu k chodcom a cyklistom,
budú v dňoch 30. októbra, 1. a 2. novembra vykonané preventívne
opatrenia zamerané na ochranu nemotorových účastníkov premávky (chodcov a
cyklistov) spojené s rozdávaním reflexných prvkov. Cieľom tejto
preventívnej akcie je, aby vodiči rešpektovali práva chodcov a cyklistov na
vozovke, najmä na priechode pre chodcov a predvídali situáciu v cestnej
premávke.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter