Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počas prázdnin prijímajú škôlky len deti zamestnaných rodičov

<p>Väčšiu časť letných prázdnin budú materské školy v Stropkove mimo
prevádzky. Zisťovali sme, v ktorých termínoch budú môcť rodičia
umiestniť svoje deti do jedného z dvoch zariadení v meste, alebo do
elokovaných tried v Bokši a Sitníkoch. V Materskej škole A. Hlinku bude
prevádzka prerušená od 30. júna.</p>

<p><strong><em>„Od 1. augusta do 15. augusta, teda dva týždne, bude naša
materská škola otvorená. Plánujeme prevádzkovať minimálne dve triedy,
pretože záujem o umiestnenie detí je veľký. Elokovaná trieda
v Sitníkoch bude zatvorená celé prázdniny. Počas týchto dvoch týždňov
prijímame deti z našej MŠ, z elokovanej triedy a deti z MŠ Matice
slovenskej a z ich elokovanej triedy. Deti z okolitých obcí prijímať
nebudeme,“</em></strong> informovala nás riaditeľka MŠ A. Hlinku Ľudmila
Hecková. Materská škola Matice slovenskej bude v prevádzke od 30. júna do
15. júla, teda 12 pracovných dní. Elokovaná trieda v Bokši bude počas
celých prázdnin zatvorená. <strong><em>„Uprednostníme deti z našej
materskej školy, elokovaného pracoviska v Bokši a z MŠ A. Hlinku a z ich
elokovaného pracoviska. Deti z obcí nebudeme prijímať, pretože obce majú
vlastné materské školy v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Plánujeme
riadnu prevádzku od pol siedmej ráno do pol piatej popoludní. Pretože
záujem je veľký, budeme počas prázdnin prevádzkovať tri, poprípade
štyri triedy,“</em></strong> oznámila riaditeľka MŠ Matice slovenskej Jana
Klebanová a doplnila, že aj na základe požiadavky riaditeliek oboch
stropkovských materských škôl vydal zriaďovateľ Mesto Stropkov usmernenie,
aby počas prázdnin prijímali tieto zariadenia len deti zamestnaných
rodičov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter