Počas policajnej akcie preverovali úroveň znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci

Minulý utorok sa v súčinnosti polície a Slovenského Červeného kríža
konala špeciálna kontrola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov
z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, kontrola
obsahu a označovania lekárničiek vozidiel osobnej, nákladnej a hromadnej
dopravy.

Na parkovisku pred Teslou a.s. Stropkov zastavovala motorové vozidlá
dvojčlenná hliadka svidníckej dopravnej polície, akcie sa osobne zúčastnil
aj riaditeľ ODI OR PZ Svidník mjr. JUDr. Martin Mišto a referent skupiny
prevencie npor. Ing. Jaroslav Gbur. Dvaja dobrovoľníci SČK z radov mládeže
(Daniela Chalachanová a Ján Sabol) pod vedením pracovníčky ÚzS SČK Anny
Sabolovej kontrolovali spolu s policajtmi obsah lekárničiek a vodičov priamo
na mieste preskúšali aj z praktickej znalosti poskytovania prvej pomoci.
Počas akcie skontrolovali celkom štyridsať áut. V dvadsiatichdeviatich
prípadoch mohli skonštatovať, že lekárničky sú kompletne vybavené,
deväť lekárničiek bolo nekompletných, dvaja vodiči nemali lekárničku
vôbec. Z tridsiatichtroch vodičov, ktorí boli preskúšaní z poskytovania
prvej pomoci, ju devätnásti poskytli správne, jedenásti si počínali menej
úspešne a traja nevedeli poskytnúť prvú pomoc vôbec, alebo ju poskytnúť
odmietli. „Počas akcie sme zistili, že niektorí vodiči nevedia
dostatočne poskytnúť prvú pomoc a niektorí to nevedeli vôbec, alebo
odmietli predviesť poskytovanie prvej pomoci. Z toho vyplýva, že je
potrebné, aby vodiči absolvovali kurz prvej pomoci,“

poukázala na medzery vo vedomostiach vodičov v súvislosti s poskytovaním
prvej pomoci Anna Sabolová z Územného spolku Slovenského Červeného
kríža vo Svidníku.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter